Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ĆWICZENIA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

08.11.2012

Tegoroczne ćwiczenie zarządzania kryzysowego NATO – CMX (Crisis Management Exercise) zostanie przeprowadzone w dniach 12 – 16 listopada 2012 roku, równolegle z ćwiczeniami: Cyber Coalition 12 (CC) oraz krajowym ćwiczeniem uzupełniającym do ćwiczenia CMX. Ćwiczenie CMX 2012 oraz CC są ćwiczeniami międzynarodowymi, natomiast w ćwiczeniu uzupełniającym udział wezmą wyłącznie podmioty krajowe.

Głównym celem ćwiczenia NATO CMX 2012 jest sprawdzenie procedur zarządzania kryzysowego SojuszuPółnocnoatlantyckiego na poziomie strategicznym, z zaangażowaniem cywilnego i wojskowego personelu, zarówno w państwach członkowskich, Kwaterze Głównej NATO, jak i Dowództwach Strategicznych Sojuszu. W ćwiczeniu, jako państwa partnerskie Sojuszu, uczestniczyć będą również Szwecja i Finlandia. CMX 2012 jest ćwiczeniem aplikacyjnym, a w związku z tym,  żadne realne siły i środki nie będą zaangażowane w jego przebieg.  

W ćwiczeniu NATO CMX 2012 wezmą udział w charakterze obserwatorów:Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC) oraz Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), a także przedstawiciele Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS), którzy będą aktywnie wspierać ćwiczenie.

Ze strony polskiej CMX 2012 koordynuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Weźmie w nim udział piętnaście ministerstw i instytucji centralnych w tym m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W charakterze obserwatora w ćwiczenie zaangażowane jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Ćwiczenia NATO CMX są organizowane od 1992 roku. CMX 2012 jest osiemnastym z serii, jednocześnie jest to dwunaste ćwiczenie, w którym uczestniczy Polska.

Tegoroczne ćwiczenie CMX, zostanie przeprowadzone równolegle z ćwiczeniami obrony cyberprzestrzeni Cyber Coalition 12 (CC). Obydwa ćwiczenia zostaną przeprowadzone w oparciu o ten sam, hipotetyczny scenariusz, przedstawiający narastające zagrożenie, którego źródłem będą ataki z użyciem środków chemicznych, biologicznych i radiacyjnych (CBR), w tym cyberataki na dużą skalę, mające wpływ zarówno na natowską, jak i krajową infrastrukturę krytyczną.

Ćwiczenie Cyber Coalition 12, będzie sprawdzało skuteczność i efektywność wspólnych procedur oraz zdolności obrony cybernetycznej. Razem z państwami sojuszniczymi, będą w nim uczestniczyły państwa partnerskie: Austria, Finlandia i Szwecja, natomiast Australia, IrlandiaiSzwajcaria wezmą udział w charakterze obserwatora. Dodatkowo, obserwatorami ćwiczenia będą przedstawiciele Unii Europejskiej, specjaliści w zakresie ochrony cyberprzestrzeni.

do góry