Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

JAKUB MAJEWSKI WICEPREZESEM UTK DO SPRAW REGULACJI RYNKU

31.10.2012

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak, na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, powołał z dniem 1 listopada 2012 r. Pana Jakuba Majewskiego na stanowisko wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego do spraw regulacji rynku.


Jakub Majewski był członkiem rady nadzorczej PKP Przewozy Regionalne w latach 2005-2006, Kolei Mazowieckich w latach 2007-2008, Warszawskiej Kolei Dojazdowej w 2008. Od 2001 r. wiceprezes Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei, od 2008 r. członek zarządu i dyrektor ds. strategii i rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie, od połowy 2009 prezes zarządu Kolei Mazowieckich, od 2010 r. manager ds. transportu w spółce PL2012.
Jakub Majewski jest specjalistą w dziedzinie planowania transportu, gospodarki przestrzennej, organizacji i marketingu przewozów kolejowych. Uzyskał doktorat w specjalności polityka transportowa, jest współautorem studiów, analiz i propozycji rozwiązań w zakresie strategii marketingowych oraz integracji sieci połączeń kolejowych. Był pełnomocnikiem i ekspertem Urzędów Marszałkowskich w dziedzinie organizacji przewozów regionalnych.

do góry