Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

SĄD ADMINISTRACYJNY ODDALIŁ SKARGĘ PKP INTERCITY NA DECYZJĘ UTK

12.10.2012

Wyrokiem z dnia 10 października 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę PKP Intercity S.A. na decyzję Prezesa UTK z dnia 16 kwietnia 2012 r. stwierdzającą naruszenie przez przewoźnika art. 8 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.Urz. UE L nr 315 z 03.12.2007 r.) polegające na niedostarczeniu pasażerom w trakcie podróży pociągiem EuroCity nr 44 relacji Warszawa Wschodnia – Berlin Hbf na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, informacji o usługach świadczonych w tym pociągu, tj. nieinformowaniu pasażerów o głównych możliwościach przesiadek na poszczególnych stacjach na trasie tego pociągu jak również o usługach gastronomicznych dostępnych w wagonie restauracyjnym. Wyrok nie jest prawomocny.

do góry