Nawigacja

Aktualności

Wpływ systemu egzaminowania na bezpieczeństwo transportu kolejowego - transmisja

16.11.2023


 

 

Początek spotkania w czwartek 16 listopada o godz. 11:00.

 

Agenda

11:00 - 11:20

Otwarcie Konferencji, podsumowanie projektu SEMM

dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Wystąpienie Ministerstwa Infrastruktury

Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury

Wystąpienie Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Sylwia Cieślak-Wilk, Zastępca Dyrektora CUPT

Prelekcje

11:20 - 12:10

Rola czynnika ludzkiego w kontekście bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Piotr Szczepaniak, Dyrektor Departamentu Planowania i Nadzoru, Urząd Transportu Kolejowego

Jakie systemy będą wsparciem dla przyszłych maszynistów? Prezentacja ETCS i ETCS Limited Supervision

Łukasz Sitarek, Dyrektor ds. Rozwoju ETCS, Rail-Mil sp. z o.o.

Jak ograniczyć wpływ czynnika ludzkiego na występowanie zdarzeń – kultura bezpieczeństwa w lotnictwie

Roman Ożóg, Dyrektor Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, Urząd Lotnictwa Cywilnego

Podpisanie Deklaracji

12:10 – 12:25

XVII podpisanie Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

12:25 – 12:40

Przerwa kawowa

Debata

12:40-13:30

Jak zmiana systemu egzaminowania wpływa na bezpieczeństwo transportu kolejowego? Jak w inny sposób wspierać człowieka by zminimalizować ryzyko popełnienia błędu?

Zakończenie

13:30

Zakończenie i podsumowanie

dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” dofinansowany jest z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

do góry