Nawigacja

Aktualności

TRAKO – wspólne stoisko UTK i ERA

26.09.2023

W trakcie 15. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO eksperci z Urzędu Transportu Kolejowego oraz Agencji Kolejowej Unii Europejskiej przyjmowali gości na wspólnym stoisku. Zorganizowanych było ponad 50 spotkań. Targi były również okazją do rozmowy dr inż. Ignacego Góry, Prezesa UTK z Josefem Doppelbauerem, Dyrektorem Wykonawczym ERA.

Urząd Transportu Kolejowego na targach TRAKO miał już tradycyjnie wspólne stoisko z Ministerstwem Infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Instytutem Kolejnictwa. Tegoroczne targi branży kolejowej w Gdańsku były jednak wyjątkowe, ponieważ na stoisku UTK była również możliwość rozmowy z pracownikami Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

TRAKO były również okazją do rozmowy Prezesa UTK oraz Dyrektora Wykonawczego ERA. W trakcie spotkania poruszono tematy związane z notyfikacją krajowych przepisów technicznych w zakresie podsystemów instalacji stałych, identyfikowalnością składników interoperacyjności oraz automatycznymi sprzęgami cyfrowymi.

Uczestnicy Targów mieli możliwość zobaczyć symulator mobilny odwzorowujący symulatory wykorzystywane w procesie egzaminowania kandydatów na maszynistów, który został wdrożony w ramach Projektu „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów". Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

TRAKO to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie.

do góry