Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Elementy krytyczne dla bezpieczeństwa – seminarium on-line Agencji Kolejowej Unii Europejskiej

26.05.2023

Jak identyfikować elementy krytyczne dla bezpieczeństwa i jak proaktywnie zarządzać utrzymaniem pojazdów? Jakie są obowiązki producenta pojazdu kolejowego, a jakie podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie? Tym i innym problemom w identyfikacji i zarządzaniu elementami krytycznymi dla bezpieczeństwa poświęcone będzie nowe seminarium ERA. Odbędzie się ono w piątek, 2 czerwca 2023 r., w godz. 14:30 – 16:00.

W 2016 r. w 4. pakiecie kolejowym wprowadzono pojęcie elementów krytycznych dla bezpieczeństwa (safety critical components, SCCs). W 2019 r. w TSI Loc&Pas i TSI Wag zdefiniowano SCCs jako komponenty, które w przypadku wystąpienia pojedynczej awarii mogą potencjalnie doprowadzić do poważnego wypadku. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/779 nakłada na ECM obowiązek zarządzania SCCs dla wszystkich pojazdów.

Przy projektowaniu nowego typu pojazdu producent powinien określić, w oparciu o analizę ryzyka, krytyczność funkcji i elementów swoich produktów oraz zapisać je w dokumentacji technicznej. Po przeprowadzeniu tej analizy producenci są zobowiązani przekazać dokumentację przewoźnikom kolejowym i ECM, aby umożliwić im przyjęcie odpowiednich środków kontroli i nadzoru w  utrzymaniu i eksploatacji. ECM są odpowiedzialne za powiadamianie producentów pojazdów o potencjalnych nowych SCCs, gdy tylko zostaną wykryte, np. podczas czynności utrzymaniowych. Dotyczy to zarówno nowych pojazdów, jak i będących w eksploatacji.  

W webinarium uczestniczyć będą:

  • Josef Doppelbauer, dyrektor wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, 
  • Nathalie Duquenne, ERA, 
  • Jean-Marie Deschamps, ERA, 
  • Giuseppe Ragusa, specjalista ds. ECM, Trenitalia,
  • Gian Marco Springer, manager ds. utrzymania taboru kolejowego, Trenitalia TPER,
  • Alstom: Raymond Groves, dyrektor ds. bezpieczeństwa operacji, Alstom. 

Jak się połączyć?

Z webinarium połączyć się będzie można klikając „Join the webinar”. Link będzie aktywny na kilka godzin przed rozpoczęciem transmisji webinarium. W przypadku trudności z połączeniem, należy skopiować link (URL) i wkleić do innej przeglądarki, np. Google Chrome. W trakcie webinarium będzie można zadawać pytania, korzystając z widocznej na stronie funkcji pytań i odpowiedzi (Q&A).

Rejestracja nie jest wymagana, udział jest bezpłatny. 

Webinarium zostanie nagrane i udostępnione później na YouTube (na kanale Agencji)

do góry