Nawigacja

Aktualności

Rok działania EVR. Polska pierwsza wdrożyła unijny rejestr

17.03.2023

Jako pierwsze państwo członkowskie w Unii Europejskiej Polska w pełni wdrożyła europejski rejestr pojazdów (EVR) i wyłączyła dotychczas obowiązujący krajowy rejestr pojazdów kolejowych (NVR). Od 1 lutego 2022 r. wszystkie zadania związane z rejestracją pojazdów są dokonywane w EVR. Przez rok w EVR zarejestrowano ponad 1350 pojazdów nowych i modernizowanych.

Od 1 lutego 2022 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego rozpatruje jedynie wnioski o utworzenie kont dla użytkowników (właścicieli taboru, dysponentów oraz podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie) oraz o rezerwację i nadanie numerów EVN. Wnioski o rejestrację pojazdów składają elektronicznie sami zainteresowani. Informacje o tym, czy pojazd został pomyślnie zarejestrowany są widoczne bezpośrednio w rejestrze. Prezes UTK nie wydaje już potwierdzenia nadania EVN lub zmiany danych pojazdów kolejowych.

Pracownicy UTK zaangażowali się we wdrożenie europejskiego rejestru pojazdów. Pomogliśmy polskim przedsiębiorstwom kolejowym wprowadzić nowe zasady rezerwacji i przydzielania EVR. W Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego przeszkoliliśmy ponad 400 osób, przygotowaliśmy tłumaczenie na język polski poradnika dla wnioskodawców. Sukcesem była również migracja z bazy krajowej do europejskiej. Jako pierwsi w Europie wdrożyliśmy w pełni EVR i pierwsi rozpatrzyliśmy wnioski o zmianę danych i rezerwację oraz nadanie numerów EVN w nowej europejskiej bazie danych. Podziękowania, jakie otrzymaliśmy od Agencji potwierdzają, że UTK jest nowoczesnym urzędem” stwierdza dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Istotną zmianą jest również dostęp do danych dla wszystkich użytkowników EVR posiadających uprawnienia: dysponenci, właściciele, ECM, przewoźnicy kolejowi itd. ERA planuje zwiększenie dostępności danych poprzez publiczną dostępność rejestru i umożliwienie odczytu danych w sposób maszynowy, a w systemie nie będą już tworzone konta użytkowników tylko dla odczytu danych. W dotychczasowym krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) dostęp do danych był ograniczony.

Migracja z NVR i wdrożenie EVR poprzedzone były wieloma miesiącami sprawdzania wersji testowych rejestru. Po sukcesie migracji przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Transportu Kolejowego Agencja poprosiła pozostałe kraje o wdrożenie EVR. Dotychczas poza Polską, jedenaście krajów wdrożyło EVR: Portugalia, Rumunia, Słowacja, Finlandia, Słowenia, Luksemburg, Niderlandy, Francja, Belgia, Włochy i Grecja.

ERA wciąż udoskonala system. Na początku 2023 r. pojawiła się nowa funkcjonalność w systemie EVR – wnioski można wygenerować do PDF i wydrukować. Agencja Kolejowa UE cały czas pracuje nad aktualizacją funkcjonalności EVR, w zakresie:

  • automatycznych powiadomień e-mail,
  • poprawności danych dotyczących: daty utworzenia wniosku, daty złożenia wniosku, użytkownika, który przesłał wniosek,
  • eksportu większej liczby danych rejestracyjnych pojazdów do pliku Excel,
  • umożliwienie zmiany danych kilku pojazdów w jednym wniosku.
do góry