Nawigacja

Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego przypomina o corocznym sprawozdaniu z realizacji zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK)

14.03.2023

1 kwietnia 2023 r. mija termin składania corocznego sprawozdania z realizacji zaleceń Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych (PKBWK) przez podmioty rynku kolejowego.

Prezes UTK przekazał zalecenia wydane przez PKBWK w 2022 r. do wszystkich zainteresowanych uczestników rynku kolejowego - autoryzowanych zarządców infrastruktury kolejowej, certyfikowanych przewoźników kolejowych, dysponentów pojazdów specjalnych, użytkowników bocznic kolejowych, operatorów kolei wąskotorowych oraz innych podmiotów działających w oparciu o świadectwo bezpieczeństwa. Adresaci pism powinni przekazać informacje o podjętych środkach zapobiegawczych i działaniach zmierzających do realizacji zaleceń PKWBK wydanych w raportach:

 • nr PKBWK/01/2022 z postępowania w sprawie poważnego wypadku kolejowego zaistniałego w dniu 4 kwietnia 2021 r. o godz. 09:10 na szlaku Oborniki Wielkopolskie - Rogoźno Wielkopolskie, w torze nr 1, na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii D w km 30,453 linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD - Pila Główna;
 • nr PKBWK/02/2022 z postępowania w sprawie wypadku kolejowego zaistniałego 26 lutego 2021 r. godz. 05:32 na stacji Grodzisko Dolne, tor nr 2, w km 163,756 linii kolejowej nr 68 Lublin Główny – Przeworsk;
 • nr PKBWK/03/2022 z postępowania w sprawie wypadku kolejowego zaistniałego 30 kwietnia 2020 r. o godz. 11:50 na szlaku Świdnica Kraszowice — Jedlina Zdrój w km 60,885 linii kolejowej nr 285 Wrocław Główny — Świdnica Przedmieście;
 • nr PKBWK/04/2022 z postępowania w sprawie wypadku kolejowego zaistniałego 29 lipca 2021 r. o godz. 06:15 na szlaku Szczecin Gumieńce - Tantow, w torze nr 1, przejazd kolejowo-drogowy kategorii C w km 7,585, linii kolejowej nr 409 Szczecin Gumieńce — Granica Państwa (Tantow);
 • Nr PKBWK/05/2022 z poważnego wypadku zaistniałego 15 czerwca 2021 r. o godz. 10:05 na stacji Kochanówka Pustków w torze nr 1, na przejeździe kolejowo–drogowym kategorii C w km 313,328 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica;
 • nr PKBWK/06/2022 z incydentu kolejowego zaistniałego w dniu 5 lutego 2021 r. o godz. 9:37 na stacji Gogolin, w torze nr 6, w km 22,400 linii kolejowej nr 136 Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice;
 • nr PKBWK/07/2022 z postępowania w sprawie wypadku kolejowego zaistniałego 3 lutego 2022 r. o godz. 06:14 na szlaku Warlubie - Laskowice Pomorskie, w torze nr 2, na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii B w km 437,386 linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew;
 • nr PKBWK/08/2022 z postępowania w sprawie wypadku kolejowego zaistniałego 14 stycznia 2022 r. o godz. 10:48 na przejeździe kolejowo-drogowym kat. C w stacji Kolbuszowa, w km 46,925 linii kolejowej nr 71 Ocice — Rzeszów Główny;

oraz w Raporcie rocznym za 2021 r.

Podmioty rynku kolejowego, które dotychczas nie poinformowały Prezesa UTK o sposobie realizacji zaleceń wynikających z ww. Raportów, są zobowiązane do przesłania tych informacji do 1 kwietnia 2023 r.

Informacje należy przekazać, wypełniając tabele dostępne na stronie internetowej Urzędu i przesyłając je w edytowalnej formie elektronicznej (plik Excel) na adres: zalecenia@utk.gov.pl.

Zakres przekazywanych danych obejmuje:

 • opis podjętych działań;
 • wskazanie dowodów z podjętych działań;
 • wskazanie etapu realizacji i określenie procentu realizacji;
 • wskazanie daty zrealizowania zalecenia bądź określenie przewidywanej daty zrealizowania zalecenia.

Część wymaganych informacji dotyczy jedynie podmiotów funkcjonujących w oparciu systemy zarządzania bezpieczeństwem. Istotnym jest, aby podmioty te, dla każdego z zaleceń udzieliły informacji na temat:

 • zagrożenia, dla którego wdrażane środki bezpieczeństwa powiązane są z realizacją zalecenia;
 • wartości poziomu ryzyka oraz czy wartość ta jest akceptowalna;
 • dowodów z oceny ryzyka;
 • wdrożenia dodatkowych środków bezpieczeństwa (jeżeli dotyczą), a także dowodów z wdrożonych środków bezpieczeństwa.

W przypadku wskazania, że zalecenie nie dotyczy podmiotu, należy podać uzasadnienie takiego stwierdzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania tabeli zawarte zostały w instrukcji. Wszystkie materiały dostępne są w zakładce Zalecenia bezpieczeństwa.

Odpowiednia reakcja na formułowane zalecenia PKBWK jest jednym z filarów proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem i realnie wpływa na podnoszenie poziomu kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w Polsce. Prezes UTK zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru nad realizacją przez podmioty rynku kolejowego wydanych zaleceń.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej: zalecenia@utk.gov.pl lub na numer infolinii, gdzie można uzyskać informacje na temat wydanych zaleceń, tel. 22 749 15 67. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 14.00.

do góry