Nawigacja

Aktualności

Spotkanie grupy roboczej IRG-Rail w siedzibie UTK

30.01.2023

W dniu 25 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego odbyło się cykliczne spotkanie grupy roboczej IRG-Rail- organizacji zrzeszającej niezależne organy regulacyjne ds. kolei.

Grupa krajów zrzeszonych w IRG – Rail cyklicznie organizuje spotkania robocze (Market Monitoring Working Group) celem wymiany informacji i doświadczeń przez krajowe organy regulacyjne. Organizatorem ostatniego spotkania był Urząd Transportu Kolejowego. Spotkanie miało charakter hybrydowy. Na zaproszenie UTK w siedzibie Urzędu pojawili się przedstawiciele z 9 różnych krajów zrzeszonych w IRG-Rail. Pozostałe osoby uczestniczyły w spotkaniu zdalnie.

Głównym punktem agendy spotkania było omówienie zaawansowania prac nad 11 rocznym raportem dotyczącym funkcjonowania rynku kolejowego w Europie. Urząd Transportu Kolejowego corocznie aktywnie uczestniczy w tworzeniu tego raportu zarówno w zakresie przekazywania danych  z rynku polskiego, jak i w bezpośrednim powstawaniu raportu.

W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe rezultaty prac nad dokumentem, przedstawiono harmonogram dalszych działań, w tym potwierdzono, że jego publikacja nastąpi w kwietniu 2023 r. Dyskutowano również nad wprowadzeniem nowych zmian w raporcie. W kolejnym punkcie dyskutowano nad przyszłymi raportami z tego zakresu, w szczególności nad  12 raportem podsumowującym  rok 2022 r. na kolei w Europie. Wśród uczestników spotkania pojawiły się propozycje zwiększenia zakresu danych prezentowanych w raportach jak również harmonogramu ich publikacji.

Grupa robocza IRG – Rail podjęła również temat problematyki związanej ze wzrostem cen paliw i energii, w szczególności wpływu  tych czynników na funkcjonowanie kolei w Europie. Dyskutowano nad  możliwościami monitorowania tego zagadnienia na poziomie IRG-Rail.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania zainteresowane osoby z delegacji biorącej udział w spotkaniu stacjonarnie udały się do Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, gdzie była możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem CEMM. Innowacyjność zastosowanych w centrum rozwiązań spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród zwiedzających. CEMM powstał w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” współfinansowanego ze środków europejskich.

IRG-Rail to organizacja zrzeszająca organy regulacyjne ds. kolei z 31 krajów europejskich (w tym Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Macedonia Północna, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kosowo, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy). IRG-Rail działa jako platforma współpracy, wymiany informacji i dzielenia się najlepszymi praktykami przez krajowe organy regulacyjne. Ogólnym jej celem jest ułatwienie utworzenia jednolitego, konkurencyjnego, wydajnego i zrównoważonego wewnętrznego rynku kolejowego w Europie.

do góry