Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie roamingu w sieciach GSM-R

24.01.2023

W opublikowanym stanowisku Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego czytamy, że w przypadkach braku możliwości aktywacji zagranicznych kart SIM w polskiej sieci GSM-R nie zachodzi przesłanka wykonywania przewozów z naruszeniem przepisów właściwych technicznych specyfikacji interoperacyjności.

W takich przypadkach przejazdy pojazdów wyposażonych w pokładowy system ETCS poziom 2 powinny odbywać się zgodnie z przepisami krajowymi oraz instrukcjami PKP PLK S.A.

Aby pojazdy wyposażone w pokładowy system ETCS poziom 2 z kartami SIM GSM-R wydanymi przez zarządców infrastruktury z Czech i Niemiec mogły prowadzić przewozy pod kontrolą systemu ETCS poziom 2 na obszarze polskiej sieci kolejowej, konieczne jest aby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarła umowy roamingowe z zarządcami infrastruktury kolejowej tych krajów. Jednak brak takiej umowy nie wyklucza możliwości prowadzenia ruchu kolejowego. Przewoźnicy powinni wtedy stosować się do przepisów niezharmonizowanych systemu kolei w zakresie prowadzenia ruchu kolejowego.

Stanowisko Prezesa UTK w sprawie eksploatacji na polskiej sieci kolejowej pokładowego systemu TCS poziom 2 z aktywnymi kartami SIM wydanymi przez zarządców infrastruktury z innych państw członkowskich Unii Europejskiej” z 11 stycznia 2023 r. zostało opublikowane w dziale Stanowiska Prezesa UTK.

 

do góry