Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy Oddział Terenowy UTK. Sprawdź co się zmieni!

28.12.2022

Od 1 stycznia 2023 r. Urząd Transportu Kolejowego będzie posiadał osiem Oddziałów Terenowych zlokalizowanych w całej Polsce. Swoją działalność rozpocznie nowoutworzony Oddział Terenowy UTK z siedzibą w Szczecinie. Zapoznaj się z nową strukturą terytorialną i dowiedz się co się zmieni!

Wraz z Nowym Rokiem zacznie obowiązywać nowy podział miejscowy wszystkich Oddziałów Terenowych UTK, ukształtowany w następujący sposób:

1. Oddział Terenowy Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie

 • obszar działalności: województwo mazowieckie i podlaskie
 • siedziba: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
 • e-mail: utko1@utk.gov.pl tel.: 22 749 15 70

2. Oddział Terenowy Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Lublinie

 • obszar działalności: województwo lubelskie i świętokrzyskie
 • siedziba: ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin
 • e-mail: utko2@utk.gov.pl tel.: 81 516 56 50

3. Oddział Terenowy Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Krakowie

 • obszar działalności: województwo małopolskie i podkarpackie
 • siedziba: ul. Halicka 9, 31-036 Kraków
 • e-mail: utko3@utk.gov.pl tel.: 12 350 96 10

4. Oddział Terenowy Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Katowicach

 • obszar działalności: województwo śląskie i łódzkie
 • siedziba: ul. Dworcowa 4, 40-012 Katowice
 • e-mail: utko4@utk.gov.pl tel.: 32 740 96 00

5. Oddział Terenowy Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Gdańsku

 • obszar działalności: województwo pomorskie i warmińsko-mazurskie
 • siedziba: ul. Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk
 • e-mail: utko5@utk.gov.pl tel.: 58 670 46 20

6. Oddział Terenowy Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą we Wrocławiu

 • obszar działalności: województwo dolnośląskie i opolskie
 • siedziba: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław
 • e-mail: utko6@utk.gov.pl tel.: 71 720 76 30;

7. Oddział Terenowy Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Poznaniu

 • obszar działalności: województwo wielkopolskie i kujawsko-pomorskie
 • siedziba: ul. Górecka 1, 60-201 Poznań,
 • e-mail: utko7@utk.gov.pl tel.: 61 250 35 90;

8. Oddział Terenowy Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Szczecinie

 • obszar działalności: województwo zachodniopomorskie i lubuskie
 • siedziba: Al. Wojska Polskiego 184C, 71-256 Szczecin,
 • e-mail: utko8@utk.gov.pl tel.: 601 303 701

 

 

Zmiany w informowaniu o zdarzeniach

Nowy podział terytorialny Oddziałów Terenowych wiąże się ze zmianą danych teleadresowych, na które zarządcy infrastruktury, przewoźnicy kolejowi i użytkownicy bocznic kolejowych są obowiązani zgłaszać poważne wypadki, wypadki i incydenty w transporcie kolejowym Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) na podstawie art. 28g ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1984, z późn. zm.). Poniżej znajduje się lista województw w kolejności alfabetycznej wraz z przypisaniem właściwego, dedykowanego wyłącznie zgłaszaniu zdarzeń kolejowych, numeru telefonu:

Województwo

Nr telefonu

Oddział Terenowy

dolnośląskie

572 591 126

Wrocław - OT6

kujawsko-pomorskie

572 591 127

Poznań - OT7

lubelskie

572 591 122

Lublin - OT2

lubuskie

797 829 758

Szczecin – OT8

łódzkie

572 591 124

Katowice - OT4

małopolskie

572 591 123

Kraków - OT3

mazowieckie

572 591 121

Warszawa - OT1

opolskie

572 591 126

Wrocław - OT6

podkarpackie

572 591 123

Kraków - OT3

podlaskie

572 591 121

Warszawa - OT1

pomorskie

572 591 125

Gdańsk - OT5

śląskie

572 591 124

Katowice - OT4

świętokrzyskie

572 591 122

Lublin - OT2

warmińsko-mazurskie

572 591 125

Gdańsk - OT5

wielkopolskie

572 591 127

Poznań - OT7

zachodniopomorskie

797 829 758

Szczecin – OT8

 

Postępowania komisji kolejowych powołane na okoliczność badania zdarzeń kolejowych zaistniałych do 31 grudnia 2022 r. pozostają pod nadzorem Oddziałów Terenowych w strukturze miejscowej dotychczas funkcjonującej.

do góry