Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Trwają konsultacje nowelizacji TSI Ruch kolejowy

30.11.2022

Do 9 grudnia br. Komisja Europejska przyjmuje uwagi do nowelizacji Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności w zakresie ruchu kolejowego. Każdy zainteresowany może w tym terminie wyrazić swoją opinię w ramach prowadzonych konsultacji publicznych.

Nowelizacja TSI Ruch kolejowy wprowadza szereg zmian dotyczących eksploatacji pociągów nadzorowanych przez Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Wśród najważniejszych zmian jest wprowadzenie nowego, szóstego wydania „Zasad eksploatacji pociągów pod nadzorem ERTMS”, ujętych w załączniku A do TSI. Dodatkowo wprowadzane są również nowe przepisy dotyczące zapewnienia widoczności przytorowych wskaźników związanych z ERTMS. Specyfikacja przewiduje także obowiązek dostarczania przez zarządcę infrastruktury przewoźnikom kolejowym informacji o przyjętych zasadach projektowych ERTMS, które wpływają na późniejszą eksploatację pociągów prowadzonych pod nadzorem systemu.  

Wśród innych istotnych zmian wprowadzanych przez nową specyfikację należy wymienić modyfikację przepisów wprowadzających tzw. europejskie instrukcje operacyjne (rozkazy pisemne), które powinny być stosowane od 16 czerwca 2024 r. Dodatkowo zmiany wprowadzane nowelizacją dotyczą również wymagań związanych z kompetencjami personelu kolejowego czy procedury sprawdzania zgodności pociągu z planowaną trasą.

Pełen projekt nowelizacji TSI jest dostępny na stronach Komisji Europejskiej pod adresem Konsultacje publiczne trwają do 9 grudnia br.

W najbliższym czasie na stronach Komisji Europejskiej powinny również pojawić się do konsultacji projekty zmian w innych Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności.

do góry