Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK z tytułem Instytucji Roku Stowarzyszenia Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

28.11.2022

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego otrzymał nagrodę „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2022” w kategorii Instytucja Roku. Nagroda została przyznana Urzędowi jako Instytucji Publicznej, która swoimi działaniami przyczynia się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa drogowego.

25 listopada w Warszawie odbyła się 12. gala rozdania nagród w konkursie Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowana przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Kapituła wyłoniła zwycięzców w pięciu kategoriach: Osoba Roku, Organizacja Pozarządowa Roku, Instytucja Publiczna Roku, Firma Roku oraz Media Roku. Wyróżnienia przyznano tym, którzy przyczyniają się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na drogach.  Nagrodę w kategorii Instytucja Publiczna Roku otrzymał Urząd Transportu Kolejowego, który został wybrany spośród trójki finalistów.

„Dziękuję za uznanie działań Urzędu Transportu Kolejowego i cieszę się, że nasze projekty oddziałują także na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystkie nasze projekty Kampania Kolejowe ABC I i II, Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego czy System Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów tworzą przemyślany, kompleksowy system poprawiający bezpieczeństwo na drogach i na torach. Edukacja od najmłodszych lat, podnoszenie kompetencji pracowników kolei i inspektorów UTK oraz weryfikacja wiedzy i umiejętności kandydatów na maszynistów tworzą spójną całość” – powiedział dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego od 2017 r. prowadzi skoordynowane działania skierowanie do społeczeństwa i branży kolejowej mające na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa na obszarze kolejowym, w szczególności na przejazdach kolejowo-drogowych. Działania prowadzone są równolegle w wielu obszarach.

Do dzieci, rodziców, opiekunów i nauczycieli skierowane są działania Kampanii Kolejowe ABC I i II. Oba projekty są współfinansowane ze środków Funduszu Spójności. Dzięki temu udaje się przeprowadzić nie tylko wyjątkowe interaktywne lekcje dla tysięcy dzieci, ale również na szeroką skalę prowadzić w mediach kampanię promującą bezpieczne zachowanie w pobliżu torów, na dworcu czy w pociągu.

Ważną częścią działań edukacyjnych UTK jest film skierowany do kierowców i kandydatów na kierowców (www.utk.gov.pl/przejazdy). Jego założeniem jest przystępne przedstawienie wiedzy na temat odpowiedniego zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych, w tym m.in. w sytuacjach awaryjnych. Kierowca w wideo-poradniku znajdzie między innymi informację jak skorzystać z „żółtej naklejki” na przejeździe. Prezes UTK koordynował oznakowanie przejazdów kolejowo-drogowych wszystkich zarządców infrastruktury, tak by łatwo było podać lokalizację odpowiednim służbom. Od 2020 r. Prezes UTK wspiera także wdrażanie tzw. innowacyjnych systemów zabezpieczenia przejazdów kolejowo-drogowych, których działanie polega na monitorowaniu zachowania kierowców w obrębie przejazdów, a także rejestracji ewentualnych wykroczeń.

Edukacji i wyrównywaniu wiedzy w obszarze branży kolejowej służy Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego. W ramach tego projektu realizowany jest cykl bezpłatnych szkoleń, które pozwalają na kształtowanie bezpiecznego, konkurencyjnego i sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego oraz wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Kluczowym z punktu widzenia weryfikacji wiedzy i kompetencji kandydatów na maszynistów projektem jest System Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Dzięki niemu, wprowadzone od 2023 r. państwowe egzaminy na maszynistów, będą przeprowadzane bezstronnie i w sposób jednolity, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych symulatorów. System Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego oraz Kampania Kolejowe ABC II są projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską.

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (Partnerstwo) działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Partnerstwo jest członkiem Global Road Safety Partnership (GRSP) w Genewie, tj. międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji.

  • Prezes UTK w trakcie wystąpienia na scenie. Za nim cztery osoby, w tym Wiceprezes UTK Marcin Trela. Na ekranie logo UTK i napis laureat. 
Fot. Stowarzyszenie Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
  • Zdjęcie kilku osób na scenie. Na ekranie na scenie napis XII gala Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
Fot. Stowarzyszenie Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
  • Prezes UTK odbierający nagrodę w kategorii Instytucja Publiczna Roku otrzymał Urząd Transportu Kolejowego, który został wybrany spośród trójki finalistów
  • Prezes UTK odbierający nagrodę w kategorii Instytucja Publiczna Roku otrzymał Urząd Transportu Kolejowego, który został wybrany spośród trójki finalistów
  • Dr inż. Ignacy Góra trzyma statuetkę oraz dyplom, stoi przed mikrofonem i spogląda w obiektyw aparatu. Ma ciemny garnitur i okulary z czarnymi oprawkami. w tle widoczny wystrój sceny. 
Fot. Stowarzyszenie Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
  • Zdjęcie kilku osób na scenie podczas wystąpienia Prezesa UTK. Widoczna publiczność - zdjęcie z tyłu sali. Na ekranie na scenie logo UTK i napis "laureat". 
Fot. Stowarzyszenie Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  • Grupowe zdjęcie wszystkich laureatów konkursu oraz prowadzących i przedstawicieli organizatora. W tle ekran z grafiką gali. Na górze czerwone światła dekoracyjne. 
Fot. Stowarzyszenie Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
do góry