Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nagroda dla UTK w konkursie z okazji 15-lecia CUPT

23.11.2022

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego otrzymał nagrodę w konkursie poświęconym funduszom europejskim, zorganizowanym z okazji jubileuszu 15-lecia Centrum Unijnych Projektów Transportowych. UTK zajął drugie miejsce w konkursie za film promujący Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, które powstało dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich w ramach projektu System Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Forum z okazji 15-lecia CUPT było także okazją do wręczenia przez Prezesa UTK statuetki „Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” za wkład CUPT w budowę bezpiecznej kolei.

Urząd Transportu Kolejowego zajął drugie miejsce w konkursie zorganizowanym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych z okazji jubileuszu 15-lecia działalności. W konkursie oceniane były filmy beneficjentów promujące projekty realizowane przy wsparciu funduszy europejskich. Urząd zgłosił film o Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM). Centrum powstało z uwagi na zmianę przepisów, w wyniku których od 2023 r. egzaminy na maszynistę będą państwowe. Będzie je przeprowadzał Prezes UTK z wykorzystaniem trzech nowoczesnych symulatorów. Dzięki wprowadzonym zmianom, egzaminy będą przeprowadzane w sposób jednolity i bezstronny, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa systemu kolejowego w Polsce.

22 listopada odbyło się forum pod hasłem „15 lat CUPT – najlepsza droga do rozwoju polskiego transportu z wykorzystaniem środków UE”. W trakcie wydarzenia Prezes UTK dr inż. Ignacy Góra wręczył Joannie Lech, Dyrektor CUPT, statuetkę „Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” za wkład w budowę bezpiecznej kolei. „Serdecznie gratuluję jubileuszu 15-lecia Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dziękuję za wsparcie dla Urzędu Transportu Kolejowego we wdrażaniu naszych projektów, które mają na celu tworzenie bezpiecznej kolei. Statuetka Kultury Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym to uhonorowanie dla instytucji i osób, które pozytywnie wpływają na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego w Polsce” – powiedział Prezes UTK.

Wybrani beneficjenci przedstawiali także projekty zrealizowane przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej z różnych gałęzi transportu, m.in. transportu drogowego, transportu kolejowego oraz transportu intermodalnego. Zakres wystąpień obejmował również cały proces współpracy z CUPT dotyczący uzyskania dofinansowania z programów operacyjnych z perspektywy2007-2013 oraz 2014-2022. Kamil Wilde, Wiceprezes UTK przedstawił projekty urzędu dofinansowane przez Unię Europejską: Kampanię Kolejowe ABC I i II, Akademię Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK), Bezpiecznie Koleją - Wybierz Kolej - Europejski Rok Kolei, a także System Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów i powstające w ramach projektu Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Wszystkie te projekty - poprzez edukację od najmłodszych lat, podnoszenie kompetencji pracowników kolei i inspektorów UTK oraz weryfikację wiedzy i umiejętności kandydatów na maszynistów – tworzą system zwiększający bezpieczeństwo kolei.

 

 

  • Na zdjęciu 5 osób na scenie: trzech mężczyzn i dwie kobiety. Na środku Prezes UTK odbierający nagrodę. Po prawej stronie Joanna Lech, Dyrektor CUPT.
  • Niebieski ekran z napisem15 lat Centrum Unijnych Projektów Transportowych - najlepsza droga do rozwoju polskiego transportu z wykorzystaniem środków Przed ekranem od lewej Kamil Wilce - Wiceprezes UTK, Joanna Świderska - Zastępca Dyrektora CUPT, Ignacy Góra - Prezes UTK, Joanna Lech - Dyrektor CUPT, Małgorzata Kalata - Dyrektor Generalny UTK, Kamil Wilde - Wiceprezes UTK.
  • Niebieski ekran z napisem15 lat Centrum Unijnych Projektów Transportowych - najlepsza droga do rozwoju polskiego transportu z wykorzystaniem środków Przed ekranem od lewej Kamil Wilce - Wiceprezes UTK, Joanna Świderska - Zastępca Dyrektora CUPT, Ignacy Góra - Prezes UTK, Joanna Lech - Dyrektor CUPT, Małgorzata Kalata - Dyrektor Generalny UTK, Marcin Trela - Wiceprezes UTK.
  • Wiceprezes UTK Kamil Wilde omawia prezentację na temat projektów UTK realizowanych we współpracy z CUPT i przy wsparciu środków UE. W tle niebieski ekran z logo CUPT częściowo wyświetlający prezentację.
do góry