Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie w sprawie migracji danych do KReMiPPK

23.11.2022

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza na pierwsze spotkanie dotyczące aplikacji wspierającej migrację danych do Krajowego Rejestru Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe. Przekazywanie danych do rejestru będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2023 r. Prezentacja aplikacji powinna w szczególności zainteresować przedstawicieli przedsiębiorstw zatrudniających maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, związanych bezpośrednio z obsługą systemów informatycznych gromadzących dane, jak również odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie po stronie technicznej

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej poprzez platformę MS Teams 28 listopada 2022 o godzinie 13:00 i będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez ograniczeń.

W trakcie spotkania zaprezentowana zostanie aplikacja służąca do importu danych. Omówiona zostanie część aplikacji służąca do importu danych do Rejestru Egzaminatorów, Rejestru Licencji Zagranicznych oraz Rejestru Świadectw. Po prezentacji przewidujemy sesję pytań i odpowiedzi w zakresie aplikacji oraz specyfikacji danych przekazywanych do aplikacji.

W związku z nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym, nowym zadaniem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego będzie monitorowanie kompetencji personelu kolejowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Od 1 stycznia 2023 r. Prezes UTK rozpocznie prowadzenie krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. Rejestr będzie zawierał między innymi dane o egzaminowaniu, uprawnieniach i szkoleniach maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe.

Aby wziąć udział w spotkaniu, wystarczy skorzystać z załączonego odnośnika: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” dofinansowany jest z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

do góry