Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Cele strategiczne UTK 2022-2027 – zapraszamy do konsultacji

19.10.2022

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zaprasza do przekazania opinii na temat celów i zadań zaplanowanych przez UTK do realizacji na najbliższe 5 lat. Kluczowe obszary wskazane w dokumencie „Urząd Transportu Kolejowego. Cele strategiczne na kolejne lata 2022 – 2027” to nowoczesny urząd, bezpieczeństwo, interoperacyjność, regulacja. Czekamy na opinie, które pozwolą dopracować wyznaczone obszary i zminimalizować ryzyka.

„Ostatnie lata pokazały, że dialog z branżą kolejową, administracją, pasażerami oraz własnymi pracownikami pozwala tworzyć urząd, który sprawdza się w działaniu na rzecz rozwoju kolei. Tworzymy urząd nowoczesny i otwarty, który realizuje usługi w dostępnej formie, spełnia wymagane prawem potrzeby ale też kreuje nowe rozwiązania i wprowadza dobre praktyki. Wiele już udało nam się osiągnąć. Wiem także, że nasz rozwój musi trwać i dlatego po raz kolejny przedstawiam cele strategiczne na kolejne lata. Liczę na konstruktywne uwagi, które pozwolą na dalszy dialog i rozwój” – do przesłania opinii zachęca dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Pierwsze cele strategiczne UTK zostały ogłoszone na lata 2018 -2021. Jako kluczowe obszary wskazane zostały: bezpieczeństwo, regulacja i nowoczesny urząd. Obecnie, między innymi w wyniku drożenia regulacji IV pakietu kolejowego, obszary rozwoju zostały uzupełnione o kwestie interoperacyjności. To kluczowy kierunek współczesnej kolei europejskiej.

Dokument „Urząd Transportu Kolejowego. Cele strategiczne 2022 – 2027” dostępny jest na  stronie internetowej UTK.

Opinie można zgłaszać przesyłając wypełniony arkusz uwag .xlsx do 9 listopada 2022 r. na adres skrzynki podawczej /UTK/skrytka lub /UTK/SkrytkaESP lub na adres e-mail: utk@utk.gov.pl.

do góry