Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs 2022 CEF Transport – nabór wniosków otwarty

21.09.2022

Komisja Europejska wraz z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) ogłasza nabór wniosków z sektora transportu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF 2).

W konkursie można składać propozycje projektów wpisujące się w następujące priorytety:

 • projekty infrastrukturalne w ramach sieci bazowej i kompleksowej TEN-T (koleje, śródlądowe drogi wodne, porty morskie i śródlądowe, drogi, terminale drogowo – kolejowe i multimodalne platformy logistyczne),
 • inteligentne aplikacje dla transportu (ERTMS, ITS, SESAR, RIS itp.),
 • cyfryzacja oraz rozpowszechnianie danych dot. transportu,
 • interoperacyjność transportu,
 • nowe technologie i innowacje (wyłącznie projekty studyjne),
 • multimodalne węzły pasażerskie (wyłącznie projekty studyjne),
 • autostrady morskie,
 • redukcja hałasu kolejowego transportu towarowego,
 • bezpieczna mobilność, w tym infrastruktura parkingowa i bezpieczeństwo drogowe,
 • poprawa odporności infrastruktury transportowej, w szczególności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe,
 • dostosowanie infrastruktury transportowej do celów kontroli na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej.

Propozycje projektów należy przesyłać do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do 11 października 2022 r. Po akceptacji wstępnej propozycji kompletny wniosek o dofinansowanie należy złożyć do DPI w MFiPR, w celu uzyskania akceptacji państwa członkowskiego, do 1 grudnia 2022 r. Ostateczny termin składania wniosków do KE poprzez dedykowany system elektroniczny upływa 18 stycznia 2023 r., godz. 17.00.

Zainteresowani zakresem i warunkami konkursu mogą wziąć udział w dniu informacyjnym w formule on-line organizowanym 5 października 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie cef.gov.pl oraz na stronach CINEA:

do góry