Nawigacja

Aktualności

Nowy projekt cennika PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. na rjp 2022/2023

02.09.2022

Po odmowie zatwierdzenia projektu cennika zarządcy infrastruktury przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście przedstawiła do zatwierdzenia nowy projekt cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2022/2023. Prezes UTK zaprasza zainteresowanych aplikantów do opiniowania projektu cennika zarządcy infrastruktury.

Projekt nowego cennika został opublikowany na stronie internetowej PKP SKM

Prezes UTK weryfikuje poprawność ustalania i pobierania przez zarządcę opłat za udostępnianie infrastruktury. Projekt cennika zarządcy weryfikowany jest w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej, obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników. Prezes UTK może zatwierdzić projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej lub odmówić jego zatwierdzenia.

Prezes UTK decyzją z 27 lipca 2022 r. odmówił zatwierdzenia poprzedniej wersji projektu cennika PKP SKM na rjp 2022/2023.

Na opinie i uwagi do projektu cennika PKP SKM czekamy do 16 września 2022 r.

Opinie i uwagi można przesłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej  /UTK/skrytka, a w tytule wpisać „Uwagi do projektu cennika PKP SKM”.

 

do góry