Nawigacja

Aktualności

Przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu i Magazynu Kultury Bezpieczeństwa

31.08.2022

Do 16 września 2022 r. można nadsyłać zgłoszenia w VI edycji konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym " jak również artykuły do IV wydania „Magazynu Kultury Bezpieczeństwa”. Nowy termin umożliwi wszystkim sygnatariuszom wzięcie udziału w projekcie.

W związku z docierającymi prośbami o przedłużenie terminu na składanie prac w Konkursie Kultury Bezpieczeństwa jak również przesyłanie artykułów do IV wydania „Magazynu Kultury Bezpieczeństwa” przedłużamy termin na przyjmowanie zgłoszeń do 16 września br. Udział w konkursie jest szansą dla Sygnatariuszy Deklaracji, dzięki której mogą walczyć o nagrodę Prezesa UTK w zakresie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo w transporcie kolejowym. Uczestnicy mogą nadsyłać zgłoszenia w jednej z pięciu kategorii:

 • Rozwiązanie techniczne,
 • Rozwiązanie systemowe,
 • Czynnik ludzki – edukacja,
 • Pasażer z niepełnosprawnością,
 • Praca dyplomowa.

Drugim elementem projektu jest przedstawienie w formie artykułów ciekawych zagadnień z zakresu:

 • innowacji, badań naukowych i techniki;
 • systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem wdrożonych w przedsiębiorstwach;
 • programów kształcenia i działalności szkół oraz uczelni wyższych;
 • kultury bezpieczeństwa w praktyce;
 • relacji pracowników wyróżnionych w konkursie („bohaterów” kolei);
 • integracji i dostępu do usług kolei dla osób z niepełnosprawnościami.

Objętość artykułu powinna zawierać się w przedziale od 10 do 24 tys. znaków ze spacjami. Wszystkie materiały graficzne umieszczane w publikacji powinny być przesłane jako osobne pliki z zastosowaniem grafik i zdjęć w najwyższej rozdzielczości. W przypadku chęci umieszczenia w artykule tabel lub wykresów, również prosimy o przesłanie ich w wersji edytowalnej. Ułatwi to znacząco prace związane ze składem graficznym całości publikacji.

Artykuły należy wysłać na adres kultura@utk.gov.pl.

Jeżeli jeszcze nie zdecydowali Państwo o udziale w projekcie zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem.

do góry