Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyniki przewozowe w czerwcu 2022 r.- było lepiej, niż przed pandemią

28.07.2022

W czerwcu 2022 r. z transportu kolejowego skorzystało niemal 30 mln pasażerów i przewieziono ponad 20 mln ton towarów. To wartości wyższe w porównaniu z przedpandemicznym czerwcem 2019 r. – odpowiednio o 8,8% w liczbie pasażerów i 8,6% w masie przewiezionych towarów.

PRZEWOZY PASAŻERSKIE

W czerwcu 2022 r. 29,8 mln osób skorzystało z usług kolei. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. oznacza to wzrost o prawie 8,7 mln osób (+41%). Praca przewozowa wyniosła 2,2 mld pasażerokilometrów i była wyższa o 0,8 mld pasażerokilometrów (+58%), praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 15,3 mln pociągokilometrów – wzrost o 0,8 mln pociągokilometrów (+5,8%) rok do roku. Średnia odległość przejazdu 1 pasażera wyniosła 73,7 km, co oznacza, że była dłuższa o 7,9 km (+12%) niż w czerwcu 2021 r.

W zestawieniu z rekordowym majem 2022 r. w czerwcu pociągami przewieziono o niemal 0,7 mln pasażerów mniej (-2,2%), praca przewozowa była o 0,1 mld pasażerokilometrów wyższa (+4,7%), natomiast praca eksploatacyjna niższa o ponad 0,2 mln pociagokilometrów (-1,4%). Średnia odległość przejazdu 1 pasażera była o 4,9 km dłuższa (+7,1%).

Ogółem w całym II kwartale 2022 r. przewieziono 87,1 mln pasażerów, praca przewozowa wyniosła 6,1 mld pasażerokilometrów, a eksploatacyjna 45,7 mln pociągokilometrów. W porównaniu z II kwartałem 2021 r. oznacza to wzrost liczby pasażerów o 33,1 mln (+61,3%), pracy przewozowej o 2,8  mld pasażerokilometrów (+81,9%), a pracy eksploatacyjnej o prawie 2,5 mln pociągokilometrów  (+5,7%).

„Kolejowe przewozy pasażerskie w pierwszym półroczu 2022 r. podczas wojny na terenie Ukrainy, oraz przy dynamicznych zmianach na rynku cen energii i paliw odnotowały bardzo dobre wyniki. W maju i w czerwcu odnotowano największą liczbę pasażerów tego półrocza, w przypadku niektórych przewoźników to rekordowe dane na przestrzeni ostatnich lat. Najbliższe miesiące to nadal dużo niepewności, jednocześnie nawet w obliczu tak wielu wyzwań nie należy wykluczać, że koniec roku może przynieść odbudowę kolejowych przewozów pasażerskich do poziomu powyżej 300 mln pasażerów” - komentuje Marcin Trela, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego

W pierwszym półroczu 2022 r. z usług kolei skorzystało 158,2 mln pasażerów, wartość wykonanej pracy przewozowej wyniosła 10,6 mld pasażerokilometrów, pracy eksploatacyjnej 91,8 mln pociagokilometrów. W zestawieniu z pierwszym półroczem 2021 r. są to wartości wyższe odpowiednio o 61,1 mln (62,9%) w liczbie pasażerów; niemal 4,8 mld pasażerokilometrów (81,1%) w wykonanej pracy przewozowej oraz prawie 5,5 mln (6,3%) w wykazanej pracy eksploatacyjnej.  

PRZEWOZY TOWAROWE

W czerwcu przewieziono koleją 20,2 mln ton towarów, co w porównaniu z czerwcem rok wcześniej oznacza wzrost o 0,4 mln ton (+2%). Praca przewozowa wyniosła 5,2 mld tonokilometrów i była wyższa o niemal 0,7 mld tonokilometrów (15,1%) rok do roku. Praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 7,2 mln pociągokilometrów – więcej o ponad 0,5 mln (+7,7%) niż przed rokiem. Średnia odległość przewozu 1 tony wyniosła 259 km, czyli wartość o 29,5 km wyższą niż w czerwcu 2021 r.(+12,8%).

Zestawiając dane za czerwiec z miesiącem poprzednim uzyskamy spadek w masie towarów o prawie 1 mln ton (-4,7%), praca przewozowa zmniejszyła się ponad 0,1 mld tonokilometrów (-2,7%), praca eksploatacyjna to spadek o prawie 0,2 mln pociagokilometrów (-2,6%) miesiąc do miesiąca. Wyższa niż w maju natomiast była średnia odległość przewozu 1 tony - o 5,3 km, co oznacza wzrost o 2,1% wobec maja 2022 r.

Ogółem na II kwartał 2022 r. przypada ponad 62,6 mln ton przewiezionych koleją towarów, wartość pracy przewozowej w wysokości ponad 15,8 mld tonokilometrów, a pracy eksploatacyjnej na poziomie 21,8 mln pociągokilometrów. W zestawieniu z II kwartałem 2021 r. oznacza to odpowiednio wzrost o 2,5 mln ton (4,2%) w masie przewiezionych towarów prawie 2,1 mld tonokilometrów (15%) w wykazanej pracy przewozowej i 1,5 mln pociągokilometrów (7,4%) w pracy eksploatacyjnej.

„Dobre wyniki z pierwszych 6 miesięcy tego roku w przewozach towarów koleją pokazują, że przy zakłóceniach na rynku międzynarodowym transport kolejowy ma strategiczne znaczenie. Nie ulega wątpliwości, że dotychczasowe wykorzystanie kolei jako transportu w przemyśle, budownictwie czy do przewozu dóbr konsumpcyjnych nie jest jeszcze optymalne, ale obecna sytuacja stwarza nowe możliwości szerszego jej wykorzystania do przewozu zbóż, węgla, ropy naftowej czy gazu ziemnego” – komentuje Marcin Trela, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W pierwszym półroczu 2022 r. koleją przewieziono 125 mln ton towarów, praca przewozowa wyniosła 30,4 mld tonokilometrów, praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 42,5 mln pociągokilometrów. W zestawieniu rok do roku to wzrost o prawie 8,2 mln ton (7%) w masie towarów; 3,8 mld tonokilometrów (14,4%) w wykonanej pracy przewozowej i 3 mln pociągokilometrów (7,7%) pracy eksploatacyjnej.

Podstawowe dane eksploatacyjne dotyczące przewozów pasażerskich i towarowych zostały opublikowane na stronie Dane Kolejowe.

 

 

do góry