Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PRACE NAD MODYFIKACJĄ CSM W ZAKRESIE OCENY I WYCENY RYZYKA

10.08.2012

Europejska Agencja Kolejowa skierowała do Komisji Europejskiej rekomendację w sprawie modyfikacji Rozporządzenia 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r., w sprawie przyjęcia wspólnej metody bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka.

Przedmiotowa metoda ma zastosowanie do wszystkich znaczących zmian w systemie kolejowym o charakterze technicznym, eksploatacyjnym i organizacyjnym i jest ściśle powiązana z systemami zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury kolejowej. Metoda harmonizuje w szczególności procesy zarządzania ryzykiem oraz zapewnia jednolitość dowodów uzyskiwanych w ramach tych procesów, a także ujednolica zasady wymiany informacji mających znaczenie dla bezpieczeństwa systemu kolejowego. Pełne stosowanie wymienionej metody w wersji pierwotnej jest obowiązkowe dla wszystkich zaangażowanych podmiotów od dnia 1 lipca 2012 r.

Zmiany do treści Rozporządzenia 352/2009, które zaproponowane zostały przez Agencję, dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z funkcjonowaniem Jednostek Oceniających w ramach procesu zarządzania ryzykiem. Wśród zaproponowanych rozwiązań znalazły się między innymi wymagania dotyczące akredytacji lub uznawania Jednostek Oceniających w celu potwierdzenia ich kompetencji do pełnienia określonej roli w procesie zarządzania ryzykiem.

Z uwagi na nieosiągnięcie jednolitego stanowiska, Europejska Agencja Kolejowa nie zaproponowała zmian w zakresie kryteriów akceptacji ryzyka.

Rekomendacja Europejskiej Agencji Kolejowej, w sprawie modyfikacji Rozporządzenia 352/2009 dostępna jest w witrynie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w dziale Wymagania Wspólnotowe / Projekty aktów prawnych .

do góry