Nawigacja

Aktualności

Transmisja konferencji „Plany mobilności, czyli jak pracodawca może zadbać o bardziej zrównoważony transport?”

 

 

Program konferencji

9:45 – 10:00

Wirtualna kawa

10:00 – 10:15

Otwarcie konferencji

Plany mobilności – wspólna odpowiedzialność za zrównoważony rozwój

dr inż. Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

10:15 – 10:55

Sesja wprowadzająca

 

Jak skutecznie zmieniać nawyki komunikacyjne

dr Michał Wolański  - Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa

Idea i proces opracowania planu mobilności 

dr Katarzyna Nosal-Hoy - p.o. Kierownika, Dział Ds. Projektów Międzynarodowych i Zrównoważonej Mobilności, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

10:55 – 11:55

Sesja II

 

Plany mobilności - doświadczenia Wrocławia

Monika Kozłowska-Święconek -  Dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności, Urząd Miasta Wrocławia

Plany mobilności – doświadczenia Warszawy

Waldemar Lasek – Z-ca Dyrektora Biura Infrastruktury, Urząd m.st. Warszawy

Proces opracowania i realizacji planu mobilności dla Politechniki Krakowskiej

dr Katarzyna Nosal-Hoy – p.o. Kierownika, Dział Ds. Projektów Międzynarodowych i Zrównoważonej Mobilności, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Badanie mobilności pracowników i dostępności komunikacyjnej siedziby UTK

Marcin Ryndziewicz, Koordynator Wydziału, Urząd Transportu Kolejowego

11:55 – 13:10

Sesja III

 

Narzędzia do upowszechniania nowej mobilności: sharing, MaaS, budżety/pakiety i huby mobilności

Adam Jędrzejewski – Prezes Stowarzyszenia Mobilne Miasto

Wybrane aspekty planowania mobilności miejskiej

dr hab. Inż. Grzegorz Karoń, prof. PŚ, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej – Politechnika Śląska

Prezentacja ofert przewoźników kolejowych skierowanych do pracodawców

Alicja Kozłowska, Dyrektor Departamentu, Urząd Transportu Kolejowego

Innowacyjne rozwiązania w transporcie z perspektywy zarządcy dworców kolejowych

dr Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A.

Dofinansowanie biletów na transport publiczny przez pracodawców

Edyta Baran - Kierownik Działu Sprzedaży Biletów, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

13:10 – 13:15

Przerwa

13:15 – 13:55

Debata "Plany mobilności – przyszłość czy utopia?"

Uczestnicy debaty:

  • Marcin Trela – Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego
  • Adam Jędrzejewski – Prezes Stowarzyszenia Mobilne Miasto
  • dr Michał Wolański – Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa
  • Monika Kozłowska-Święconek – Dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności, Urząd Miasta Wrocławia
  • dr hab. Inż. Grzegorz Karoń, prof. PŚ, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej – Politechnika Śląska

13:55 – 14:00

Podsumowanie i zakończenie

 

do góry