Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zdarzenia z zablokowaniem hamulca przy kompozytowych wstawkach hamulcowych LL

29.06.2022

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej analizuje przypadki incydentów związanych z zablokowaniem hamulców w wagonach towarowych wyposażonych w kompozytowe wstawki hamulcowe LL. Agencja prosi o zgłaszanie wszelkich tego rodzaju zdarzeń przy wykorzystaniu specjalnie opracowanego formularza. Działania ERA prowadzone są w nawiązaniu do alertu bezpieczeństwa szwedzkiego krajowego organu ds. bezpieczeństwa z października 2021 r.

W ostatnich latach w kilku krajach Europy dochodziło do zdarzeń związanych z zablokowaniem hamulca w wagonach towarowych wyposażonych w hamulce z kompozytowymi wstawkami hamulcowymi typu LL. Tarcie związane z ciągłym dociskaniem wstawek do powierzchni tocznej koła podczas jazdy powoduje pojawienie się płomieni i w konsekwencji spalenie wstawek, a w skrajnym przypadku również uszkodzenie powierzchni tocznej koła skutkujące wykolejeniem. Na opisywane zdarzenia zwracały uwagę m.in. krajowe organy ds. bezpieczeństwa Holandii, Włoch i Szwecji.

Temat ten jest przedmiotem analiz ekspertów Agencji Kolejowej Unii Europejskiej. Aby je ułatwić konieczne jest pozyskanie jak największej ilości danych o okolicznościach zdarzeń, ich przebiegu i skutkach. W tym celu Agencja zwraca się z prośbą do podmiotów działających w sektorze kolejowym o przekazanie szczegółowych informacji o odnotowanych zdarzeniach za pomocą przeznaczonego do tego formularza. Kryteria kwalifikacji zdarzeń do objęcia procesem gromadzenia danych i przekazania ich Agencji są opisane w odrębnych wytycznych.

Wypełniony formularz wraz z dodatkowymi dokumentami (w szczególności dokumentacją fotograficzną) należy przesyłać do Agencji na adres cbb@era.europa.eu. Wszystkie otrzymane w ten sposób informacje będą traktowane jako poufne i wykorzystywane jedynie dla prac grupy zadaniowej zajmującej się analizą opisywanych zdarzeń.

Szczegółowe wytyczne Agencji dla kwalifikacji zdarzeń oraz formularz zgłoszeniowy (w języku polskim i angielskim) są dostępne na stronie internetowej UTK.

do góry