Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Na wakacje ze zniżką dla seniora

15.06.2022

Zniżki handlowe dla seniorów to nie tylko ulgi przejazdowe dla emerytów czy rencistów. „Najmłodsi” seniorzy, którym one przysługują, mogą mieć 60 lat, co przy wydłużającym się czasie aktywności zawodowej w Polsce oznacza, że jest nimi objęta całkiem duża grupa podróżnych.

Opusty dla starszych pasażerów wahają się pomiędzy 10% a 50%  – w zależności od oferty przewoźnika. Niektórzy z nich oferują seniorom nawet bezpłatne przejazdy. Największą zniżkę dla osób starszych ma w swojej ofercie Warszawska Kolej Dojazdowa – 50%. Dotyczy ona biletów jednorazowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych. Z 35% zniżki na bilety jednorazowe, strefowe czasowe, okresowe można skorzystać w pociągach Kolei Mazowieckich. W PKP Intercity ulga wynosi 30% na jednorazowe przejazdy wszystkimi pociągami oraz 30% na bilety okresowe w pociągach kategorii TLK oraz IC. Na takie same rabaty mogą liczyć pasażerowie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej posiadający „Kartę Seniora Województwa Łódzkiego” i realizujący przejazdy na podstawie biletów jednorazowych oraz miesięcznych.

Bilety ze zniżką ważne są z dokumentem tożsamości ze zdjęciem potwierdzającym wiek pasażera

W pociągach POLREGIO, Kolei Dolnośląskich, Kolei Wielkopolskich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (dla osób nieposiadających „Karty Seniora Województwa Łódzkiego”) oraz PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście seniorzy mogą kupić bilety jednorazowe tańsze o 25%, a okresowe – tańsze o 10% (poza Kolejami Dolnośląskimi).

Ceny biletów na przejazdy pociągami Kolei Śląskich dla osób, które ukończyły 60 lat zostały wskazane w przepisach oferty „SENIOR 60+”. Wysokość opustu względem cen podstawowych wynosi ok. 25%.

Koleje Małopolskie proponują ulgę w wysokości 30% na bilety jednorazowe. Taka sama zniżka obowiązuje na bilety czasowe czterogodzinne w obszarze ograniczonym stacjami Tarnów, Krynica-Zdrój, Jasło, Wieliczka Rynek Kopalnia, Kraków Olszanica, Sędziszów, Zakopane, Oświęcim. Seniorzy kupujący bilety odcinkowe miesięczne imienne w jedną stronę lub „tam i z powrotem” mają również prawo do takiej ulgi. 30% ulga dotyczy również przejazdów grupowych (powyżej 20 osób na jednym bilecie).

Ważne!

Oferty handlowe, czyli różnego rodzaju promocje, obniżki, pakiety itp., ustalane są samodzielnie przez przewoźnika kolejowego. W przeciwieństwie do ulg ustawowych ich stosowanie zależy wyłącznie od przewoźników i ustalonych przez nich zasad.

Osoby, które ukończyły 65 rok życia i posiadają Kartę Mieszkańca miasta Podkowa Leśna, mogą realizować przejazdy pociągami Warszawskiej Kolei Dojazdowej na trasie ograniczonej stacjami Podkowa Leśna Zachodnia – Podkowa Leśna Wschodnia na podstawie darmowych, jednorazowych biletów. Natomiast seniorzy po ukończeniu 65 lat i posiadający Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice mogą podróżować na trasie ograniczonej stacjami Nowa Wieś Warszawska – Warszawa Salomea na podstawie biletów jednorazowych, miesięcznych oraz kwartalnych wydanych w odpowiednio zmniejszonych cenach.

Pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie, które wchodzą w skład Warszawskiego Transportu Publicznego organizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, można podróżować na podstawie biletu całorocznego uprawniającego do korzystania ze wszystkich linii dziennych i nocnych organizowanych przez ZTM Warszawa w strefie 1 i 2. W przypadku tego przewoźnika taki bilet jest dostępny dla osób, które ukończyły 65. rok życia. Jednorazowy koszt biletu to 50 zł („Roczny Bilet Seniora”). Osoby, które mają powyżej 70 lat, mogą jeździć pociągami warszawskiego ZTM całkowicie bezpłatnie. Dodatkowo emeryci i renciści, którzy nie ukończyli 65 roku życia, mają tu prawo do 50% zniżki.

Zniżki dla wszystkich seniorów

Zniżki handlowe dla osób powyżej 60 roku życia

Przewoźnik

Nazwa oferty

Bilety jednorazowe

Bilety okresowe

Rodzaje biletów okresowych podlegające ulgom

PKP Intercity

Bilet dla Seniora

30% w kl. 1 i 2 w pociągach TLK, IC, EIC, EIP

30%

odcinkowe imienne: tygodniowe, miesięczne, kwartalne ważne tylko w pociągach TLK, IC

Koleje Dolnośląskie (KD)

Senior 60+

25%

brak oferty

-

Koleje Małopolskie (KMŁ)

Senior

30%

30%

Bilety jednorazowe, czasowe (ograniczone terytorialnie), odcinkowe miesięczne imienne w jedną stronę lub „tam i z powrotem” oraz grupowe

Koleje Mazowieckie (KM)

KM-35

35%

35%

1. strefowe czasowe KM

2. jednorazowe

2. okresowe imienne: strefowe KM (miesięczne i kwartalne); odcinkowe (tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne)

3. sieciowe imienne KM (dobowe KM, 3-dniowe KM, miesięczne, kwartalne, roczne)

Koleje Wielkopolskie (KW)

Bilet 60+

25%

10%

tygodniowe, miesięczne, kwartalne

Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA)

Karta Seniora Województwa Łódzkiego

30%

30%

miesięczne; wymagana Karta Seniora Województwa Łódzkiego

ŁKA Senior

25%

10%

tygodniowe, miesięczne, kwartalne; w przypadku ŁKA Sprinter tylko miesięczne

PKP SKM (Trójmiasto)

Senior

25%

10%

tygodniowe, miesięczne

POLREGIO

REGIO Senior

25%

10%

odcinkowe imienne: tygodniowe, miesięczne, kwartalne - na przejazdy „tam i z powrotem” albo w jedną stronę oraz sieciowe miesięczne imienne

Koleje Śląskie

„SENIOR 60+”

ok 25%

 

ok 25%

odcinkowe miesięczne imienne na przejazd w jedną stronę lub „tam i z powrotem”

 

Zniżki handlowe dla osób powyżej 65 lat

Przewoźnik

Nazwa oferty

Bilety jednorazowe

Bilety okresowe

Rodzaje biletów podlegające ulgom

Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD)

Przejazdy dla Seniorów

 50%

50%

tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne

Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD)

SENIOR 65+ miasta Podkowa Leśna

Za darmo

Brak oferty

Bilet „SENIOR 65+”wydawany jest podróżnemu nieodpłatnie po okazaniu Karty Mieszkańca miasta Podkowa Leśna i uprawnia do jednorazowego przejazdu na trasie ograniczonej stacjami ograniczonej stacjami: Podkowa Leśna Zachodnia – Podkowa Leśna Wschodnia.

Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD)

Bilet Michałowiczanina Senior

Opłaty są określone w przepisach taryfowych tej oferty

Jednorazowy, miesięczny lub kwartalny „Bilet Michałowiczanina” może nabyć mieszkaniec Gminy Michałowice, posiadający Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice. Bilety te obowiązują na trasie ograniczonej stacjami: Nowa Wieś Warszawska – Warszawa Salomea

Szybka Kolej Miejska w Warszawie (SKM)

Roczny bilet Seniora (65+)

50%

50 zł

Karta roczna uprawniająca do korzystania ze wszystkich linii SKM oraz WTP (Warszawski Transport Publiczny)

 

Zniżki dla emerytów i rencistów (konieczna legitymacja)

Przewoźnik

Osoby uprawnione

Wiek pasażera

Bilety jednorazowe

Bilety
okresowe

Szybka Kolej Miejska w Warszawie (SKM)

Emeryci i renciści do ukończenia 70 roku życia, którym uprawnienia nadał polski organ emerytalny lub rentowy

do 70

50%

50%

1) Emeryci i renciści powyżej 70 roku życia, jeżdżą bezpłatnie pociągami SKM w Warszawie oraz WTP (Warszawski Transport Publiczny)

Ulga ustawowa:

Emeryci i renciści mają prawo do dwóch biletów jednorazowych w roku pociągiem dowolnego przewoźnika (w klasie drugiej) ze zniżką 37%. W czasie kontroli, oprócz dokumentu tożsamości, powinni okazać zaświadczenie wydawane przez odpowiednią instytucję.

Zniżka ustawowa dla emerytów i rencistów

Rodzaj pociągu:

Pociąg osobowy,  pospieszny
(TLK, IC), ekspresowy
(EIC, EIP)

Wymiar zniżki:

37%

Przysługuje emerytom i rencistom oraz ich współmałżonkom, na których pobierane są zasiłki rodzinne.  W ramach zniżki uprawniony może kupić dwa bilety jednorazowe w roku w 2. klasie ze zniżką 37%.

Konieczne jest posiadanie odpowiedniego zaświadczenia, które dla osób uprawnionych należących i nienależących do tych organizacji wydają:

Uwaga

w świetle obowiązujących przepisów sama legitymacja emeryta/rencisty nie jest dokumentem uprawniającym do korzystania z ulgi ustawowej.

 1. terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 2. regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ „Solidarność”,
 3. Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce „Solidarność Weteranów Pracy”,
 4. Zarząd Główny i oddziały terenowe Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Solidarność – 80”,
 5. wojewódzkie i regionalne rady weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Zw. Zaw.,
 6. Niezależny Związek Przyszłych i Obecnych Emerytów i Rencistów „Weterani Pracy”,
 7. oddziały wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,
 8. zarządy i koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego,
 9. okręgowe sekcje emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 10. Związek Zawodowy Pracowników Najwyższej Izby Kontroli,
 11. Komisję Krajową i zarządy regionów Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „Solidarność” im. Księdza Jerzego Popiełuszki,
 12. zarządy wojewódzkie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej,
 13. oddziały wojewódzkie Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego,
 14. terenowe jednostki Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej

Zaświadczenie okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

 

do góry