Nawigacja

Aktualności

Analiza konkurencyjności kolei

02.06.2022

Jak kolej jest konkurencyjna w stosunku do transportu indywidualnego i innych usług publicznego transportu zbiorowego? W opracowaniu przygotowanym przez Urząd Transportu Kolejowego analizie poddano 33 trasy między miastami powyżej 100 tys. mieszkańców. Dla poszczególnych tras porównany jest czas i koszt przejazdu różnymi środkami lokomocji.

Opracowanie „Konkurencyjność kolei” obejmuje przekazane przez przewoźników dane za rok 2020, a oferta przewozowa została zaktualizowana wg stanu na luty 2022 r.

W 2020 r. największą liczbę pasażerów przewieziono w relacji Warszawa – Łódź. Komunikacja kolejowa pomiędzy tymi dwoma miastami od lat odnotowuje bardzo dobre wyniki przewozowe, na co wpływ ma zarówno wielkość obu miast, jak również dostępność komunikacyjna. Transport kolejowy jest bardzo chętnie wybierany przez mieszkańców Łodzi ze względu na atrakcyjny czas przejazdu oraz stabilną ofertę przewozową.

Ponad milion pasażerów przewieziono w 2020 r. również w bezpośredniej relacji Warszawa – Kraków. Aż siedem spośród dziesięciu najpopularniejszych relacji w kraju obejmuje Warszawę.

„Przygotowany przez Urząd Transportu Kolejowego raport przybliża sytuację na rynku kolejowym, wyróżniając relacje, gdzie oferta handlowa certyfikowanych przewoźników kolejowych spełnia oczekiwania pasażerów, ale również te, które – ze względu na wieloletnie zaniedbania lub inne ograniczenia organizacyjne - nie pozwalają na wykreowanie popytu na codzienne oraz okazjonalne podróże koleją” – stwierdza dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Dla celów analizy efektywności przewozów kolejowych uruchamianych w bezpośrednich relacjach wprowadzono wskaźnik relacyjny wykorzystania kolei. Wartość wskaźnika to iloraz liczby pasażerów podróżujących w ciągu roku na danym odcinku (tam i z powrotem) oraz sumy liczby mieszkańców obu miast.

Najwyższy wskaźnik wykorzystania kolei osiągnięto w relacji Katowice – Tychy. Średnio na jednego mieszkańca obu miast przypadają prawie dwie podróże w 2020 r. zrealizowane na tym odcinku. Wysoki wskaźnik wykorzystania kolei odnotowano również np. w relacji Bydgoszcz – Toruń.

Analiza dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego.

do góry