Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ZESTAWIENIE KLUCZOWYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ERTMS

02.08.2012

W witrynie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego udostępniona została nowa zakładka poświęcona kluczowym dokumentom związanym z funkcjonowaniem Europejskiego Systememu Zarządzania Ruchem Kolejowy. W zakładce tej umieszczone zostały podstawowe dokumenty wspólnotowe o charakterze informacyjnym, wyjaśniające między innymi czym jest Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym, a także jakie są jego cele oraz zasady i etapy wdrażania.

Wśród opublikowanych dokumentów znajdują się również specyfikacje techniczne dla ERTMS w aktualnie obowiązującej, drugiej wersji bazowej (Baseline 2). Specyfikacje te są składnikiem TSI dla podsystemu Sterowanie transeuropejskiego systemu kolei (Decyzja 2012/88/UE). Równolegle z nimi, w zakładce znaleźć można także specyfikacje techniczne dla trzeciej wersj bazowej systemu (Baseline 3), które podlegają aktualnie zatwierdzeniu przez służby Komisji Europejskiej.

Nowa zakładka dotycząca ERTMS dostępna jest dziale Wymagania Wspólnotowe / Wymagania dla ERTMS. Dokumenty opublikowane w przedmiotowej zakładce pochodzą z witryn internetowych Europejskiej Agencji Kolejowej oraz Komisji Europejskiej i posiadają wyłącznie informacyjny charakter. Dostępność ewentualnych nowszych wersji dokumentów, należy każdorazowo sprawdzać w witrynach internetowych ERA i KE.

do góry