Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Prezesa UTK z przedstawicielami organizacji społecznych w sprawie opłat za dostęp do infrastruktury

25.02.2022

Omówienie merytorycznych aspektów oceny projektu cennika zarządcy infrastruktury PKP PLK SA, opinii do projektu wniesionych przez organizacje społeczne i przewoźników kolejowych, szeroko pojętych uwag do aktualnego systemu pobierania opłat oraz proponowanych rozwiązań systemowych były tematem spotkania zorganizowanego przez Prezesa UTK.

W wirtualnym spotkaniu z przedstawicielami organizacji społecznych zaangażowanych w ogłoszone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego konsultacje projektu cennika narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej udział wzięli przedstawiciele Forum Kolejowego Railway Business Forum, Fundacji „Pro Kolej”, Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych i Instytutu Spraw Obywatelskich. Oprócz tych organizacji stanowiska do projektu cennika PKP PLK złożyli przewoźnicy kolejowi: Polregio S.A., „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., Koleje Śląskie sp. z o.o., Koleje Małopolskie sp. z o.o. i Szybka Kolej Miejska w Warszawie sp. z o.o.

Wiele otrzymanych uwag dotyczyło braku zasadności wzrostu opłat, rozliczania kosztów peronów za pomocą współczynników opartych na częstotliwości postojów, kwalifikacji niektórych kosztów uznanych za bezpośrednie oraz pobierania przez PKP PLK mark-up’u (ze względu na kondycję rynku wywołaną m.in. wirusem COVID-19).

W grudniu ub. roku PKP PLK przedstawiły do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego projekt cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej. Nowy cennik ma zastąpić ten, który obowiązuje na sieci zarządcy od 2018 r. Prezes UTK zaprosił wszystkich zainteresowanych do nadsyłania opinii na temat projektu cennika.

W ramach swoich ustawowych uprawnień Prezes UTK weryfikuje poprawność ustalania i pobierania przez zarządcę opłat za udostępnianie infrastruktury. Projekt cennika zarządcy weryfikowany jest w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników. Prezes UTK może zatwierdzić projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej lub odmówić jego zatwierdzenia.

W związku ze zgłoszonymi oczekiwaniami przedstawicieli rynku Prezes UTK zapowiedział wznowienie w odmienionej formie działania zespołu ds. stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, który będzie się zajmował poszukiwaniem systemowych rozwiązań stymulujących rozwój transportu kolejowego.

do góry