Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kontynuujemy konsultacje aplikacji API w projekcie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

14.01.2022

Do 24 stycznia czekamy na zgłoszenia chętnych, którzy wezmą udział w konsultacjach w sprawie struktury wymiany informacji oraz interfejsu aplikacji API systemu teleinformatycznego do obsługi Krajowego Rejestru Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe. Przekazywanie danych do rejestru będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2023 r.

W związku z nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym, nowym zadaniem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego będzie monitorowanie kompetencji personelu kolejowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Od 1 stycznia 2023 r. Prezes UTK rozpocznie prowadzenie krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. Rejestr będzie zawierał między innymi dane o egzaminowaniu, uprawnieniach i szkoleniach maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe.

Trwające prace nad budową systemu pozwalają na dalsze konsultacje w zakresie struktury wymiany informacji oraz interfejsu aplikacji API, umożliwiającej wymianę danych między istniejącymi już u przedsiębiorców kolejowych systemami gromadzącymi dane a samym rejestrem tworzonym przez UTK.

Zachęcamy przedstawicieli przedsiębiorstw zatrudniających maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, związanych bezpośrednio z obsługą systemów informatycznych gromadzących dane, jak również odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie po stronie technicznej do udziału w procesie ustalania zasad integracji oraz ustalenia struktury danych niezbędnych do migracji.

Spotkanie ma charakter techniczny i odbędzie się w formie zdalnej 26 stycznia 2022 r. o godz. 13:00 za pośrednictwem internetu. Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia zgłoszenia do 24 stycznia włącznie.

Celem spotkania jest określenie takich wymagań dla nowej aplikacji, by możliwa była łatwa wymiana informacji. Ustalona struktura oraz interfejs aplikacji (ang. API) ułatwi migrację danych oraz umożliwi zainteresowanym organizacjom ich sprawną aktualizację.

 

 

 
 

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” dofinansowany jest z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

do góry