Nawigacja

Aktualności

Europejskie badanie klimatu bezpieczeństwa europejskiego sektora kolejowego

20.10.2021

Do końca października można wziąć udział w badaniu na temat klimatu bezpieczeństwa w kolejach organizowanego przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej. Badanie ma pokazać, jak pracownicy organizacji działających w sektorze kolejowym postrzegają bezpieczeństwo.

W badaniu może wziąć udział każdy zatrudniony przez dowolną organizację wchodzącą w skład europejskiego sytemu kolei. Analiza wyników posłuży do sporządzenia sprawozdania dotyczącego rozwoju kultury bezpieczeństwa, jakie Agencja zobowiązana jest dostarczyć Komisji Europejskiej.

Badanie prowadzone będzie za pomocą smartfonów, tabletów i komputerów.  Ankieta jest dostępna także w języku polskim, a jej wypełnienie nie powinno przekraczać 15 minut. W badaniu nie są zbierane żadne dane osobowe.

W pierwszej połowie 2021 roku przeprowadzono I etap badania w którym wzięli udział przedstawiciele rynku kolejowego oraz organizacje zgłoszone do udziału w charakterze Partnera. W badaniu w charakterze Partnera wziął udział także Urząd Transportu Kolejowego.

Ankieta dostępna jest pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ERA-SCS?surveylanguage=PL

Badanie potrwa do 31 października 2021 r. i kierowane jest do pracowników tych organizacji, które nie uczestniczyły w I etapie jako Partner.

Ankietę można wypełnić z telefonu komórkowego skanując QR kod:

do góry