Nawigacja

Aktualności

III Forum Kultury Bezpieczeństwa w Europejskim Roku Kolei

14.09.2021

„Bezpieczeństwo i rozwój transportu kolejowego w rękach przyszłej kadry zawodowej” pod takim hasłem odbędzie się III Forum Kultury Bezpieczeństwa. Wydarzenia wpisuje się w cele Europejskiego Roku Kolei, w tym m.in. promowanie atrakcyjności zawodów związanych z transportem kolejowym. Forum jest częścią projektu Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej 29 września 2021 r. Rejestracja trwa do 24 września.

Jak pokazał ubiegłoroczny raport „Kolejowe szkolnictwo zawodowe. Analiza UTK” edukacja branżowa to obszar, który wymaga szczególnej atencji, gdyż powstająca luka pokoleniowa może być zagrożeniem dla rozwoju kolei zarówno w Polsce jak i w Europie. Głównym celem naszego wydarzenia jest wsparcie sektora kolejowego w aspekcie rosnącego zapotrzebowania na  wykwalifikowaną kadrę zawodową i znalezienie rozwiązań na zapewnienie dopływu kadr o odpowiednich kwalifikacjach. Wysoki poziom przygotowania zawodowego przyszłych pracowników kolei to ważny element warunkujący bezpieczeństwo ruchu kolejowego, stąd też tak istotną rolę odgrywa kształtowanie świadomości przyszłej kadry już na etapie edukacji w szkołach ponadpodstawowych.

W trakcie Forum dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wskaże istotę kolejowego szkolnictwa zawodowego i odpowiednio wykwalifikowanej kadry zawodowej jako jednego z głównych filarów kultury bezpieczeństwa. O działaniach i planach w zakresie rozwoju branżowego szkolnictwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem sektora kolejowego opowie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzena Machałek. Sekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury Andrzej Bittel przedstawi sektor kolejowy jako nowoczesne i atrakcyjne miejsce pracy w kontekście realizowanych inwestycji.  Nie zabraknie również głosu pracodawców na temat najistotniejszych potrzeb w obszarze zatrudnienia, w imieniu których wystąpi przedstawiciel Związku Pracodawców Kolejowych. Interesującym elementem panelu merytorycznego będzie również wskazanie istniejących już rozwiązań, zmierzających do wsparcia kształcenia dualnego i ułatwieniu nawiązania porozumienia pomiędzy potencjalnymi pracodawcami a przyszłymi pracownikami. W tej części  Bartosz Sokoliński, Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i Technologii, zaprezentuje działania prowadzone przez Agencję Rozwoju Przemysłu w ramach programu „Kadry dla przemysłu”. Przykład dobrych praktyk zaprezentuje również Pani mgr Monika Kowalczyk Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach.

Istotnym punktem programu III Forum Kultury Bezpieczeństwa będzie debata, podczas której uczestnicy będą dyskutować na temat tego co zrobić, aby szkolnictwo branżowe odzyskało należną mu rolę  w kształceniu przyszłych kadr kolejowych i jak skutecznie pokonać lukę pokoleniową oraz zniwelować braki kadrowe w sektorze kolejowym.

W debacie udział wezmą:

 • Andrzej Bittel  - Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury;
 • Piotr Bartosiak – Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki;
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu, Politechnika Warszawska;
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
 • Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity S.A.;
 • mgr inż. Jacek Górski, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu;
 • dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko uczestnika, reprezentowany podmiot oraz adres poczty elektronicznej prosimy przesyłać na adres: kultura@utk.gov.pl. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link umożliwiający udział w wideokonferencji. Na zgłoszenia chęci udziału w wydarzeniu czekamy do 24 września 2021 r.

Uczestnictwo w III Forum Kultury Bezpieczeństwa jest bezpłatne i wymaga jedynie rejestracji.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Agenda III Forum Kultury Bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo i rozwój transportu kolejowego w rękach przyszłej kadry zawodowej

 

10:00-10:05

Powitanie i informacje techniczne

Piotr Szczepaniak, Dyrektor Departamentu Planowania i Nadzoru

10:05-10:15

Otwarcie Forum

dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Andrzej Bittel, Sekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury

Wystąpienia

10:15-12:30

Działania i plany w zakresie rozwoju branżowego szkolnictwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem sektora kolejowego

Marzena Machałek, Sekretarz stanu, Ministerstwo Edukacji i Nauki

Sektor kolejowy w kontekście realizowanych inwestycji jako atrakcyjne
i nowoczesne miejsce pracy

Andrzej Bittel, Sekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury

Kolejowe szkolnictwo zawodowe jako jeden z filarów kultury bezpieczeństwa

dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Kadry dla przemysłu - program wspierający rozwój kierunków zawodowych istotnych na rynku pracy

Bartosz Sokoliński,  Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i Technologii, Agencji Rozwoju Przemysłu

Analiza potrzeb pracodawców branży kolejowej

Przedstawiciel Związku Pracodawców Kolejowych

Program wsparcia w należytym przygotowaniu zawodowym personelu kolejowego

mgr Monika Kowalczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

12:30-12:45

Przerwa

Debata

12:45-13:45

Co zrobić, aby szkolnictwo branżowe odzyskało należną mu rolę w kształceniu przyszłych kadr kolejowych? Jak skutecznie pokonać lukę pokoleniową i zniwelować braki kadrowe w sektorze kolejowym?

 

Uczestnicy debaty:

 • dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 • Piotr Bartosik, Dyrektor Departamentu Strategii Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Andrzej Bittel, Sekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu, Politechnika Warszawska
 • Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity S.A.
 • mgr inż. Jacek Górski, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

Moderator:

Piotr Szczepaniak, Dyrektor Departamentu Planowania i Nadzoru

Zakończenie

13:45-14:00

Zakończenie i podsumowanie

 

dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

 

 

Forum jest realizowane w ramach Projektu POIiŚ nr 5.2-25 pn. „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

do góry