Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Plany inwestycyjne przewoźników towarowych 2022-2030

03.09.2021

W ostatnich 10 latach wzrasta znaczenia transportu intermodalnego. Zmiany te potwierdzają plany inwestycyjne związane z taborem kolejowym. Urząd Transportu Kolejowego na podstawie sprawozdań rocznych przeanalizował potrzeby oraz perspektywy inwestycyjne przewoźników w zakresie zakupu oraz modernizacji pojazdów kolejowych.

Perspektywa 2022-2025

Do 2025 r. certyfikowani przewoźnicy towarowi planują zakup 21 nowych lokomotyw (14 z napędem elektrycznym oraz 7 z napędem spalinowym) oraz 12 używanych (5 elektrycznych oraz 7 spalinowych). Znacznie więcej pojazdów trakcyjnych przewoźnicy zamierzają odnowić lub zmodernizować.

Pełnej modernizacji podlegać mają 93 lokomotywy (60 elektrycznych oraz 33 spalinowe), natomiast do odnowienia przeznaczone zostaną 22 lokomotywy (3 elektryczne oraz 19 spalinowych). Długi cykl życia taboru trakcyjnego pozwala przewoźnikom eksploatować te pojazdy przez ponad 30 lat, regularnie je odnawiając lub modernizując.

Przewoźnicy kolejowi w coraz większym stopniu korzystają z lokomotyw należących do zewnętrznych przedsiębiorstw zajmujących się dzierżawą taboru kolejowego, dlatego poza aktywnością przewoźników, należy spodziewać się wielu inwestycji realizowanych przez krajowe oraz zagraniczne przedsiębiorstwa ROSCO (Rolling Stock Company, pol. przedsiębiorstwo taboru kolejowego).

Tab. 1 Plany inwestycyjne przewoźników towarowych w latach 2022-2025, tabor trakcyjny

Rodzaj pojazdu trakcyjnego

zakup nowych pojazdów

zakup używanych pojazdów

odnowienie posiadanych pojazdów

modernizacja posiadanych pojazdów

lokomotywy elektryczne

14

5

3

60

lokomotywy spalinowe

7

7

19

33

 

Rozwój transportu intermodalnego wzmaga potrzeby rynku w zakresie taboru kolejowego przystosowanego do przewozu kontenerów lub ciągników siodłowych. Przewoźnicy w perspektywie do 2025 roku planują zakup aż 783 wagonów platform. Ponadto, planowane są inwestycje w 30 nowych wagonów specjalnych oraz 200 wagonów węglarek (110 budowy normalnej oraz 90 budowy specjalnej). Nowi przewoźnicy na rynku rozważają zakup 50 używanych wagonów węglarek budowy normalnej.

Przewoźnicy kolejowi planują również poddanie wagonów węglarek stosownym naprawom oraz modernizacjom. Łącznie prawie 1 300 wagonów węglarek zostanie odnowionych lub zmodernizowanych w ramach realizowanego cyklu napraw.

 

Tab. 2 Plany inwestycyjne przewoźników towarowych w latach 2022-2025, tabor doczepny

Rodzaj pojazdu doczepnego

zakup nowych pojazdów

zakup używanych pojazdów

odnowienie posiadanych pojazdów

modernizacja posiadanych pojazdów

wagony platformy budowy specjalnej na wózkach

783

     

wagony specjalne

30

     

wagony węglarki budowy normalnej

110

50

238

999

wagony węglarki budowy specjalnej

90

 

6

52

 

Perspektywa 2026-2030

W drugiej połowie dekady planowane jest kontynuowanie prac związanych z modernizacją oraz odnowieniem posiadanego przez przewoźników towarowych taboru. W latach 2026-2030 planowane jest wykonanie modernizacji 169 lokomotyw (100 elektrycznych oraz 69 spalinowych) oraz odnowienie 8 lokomotyw spalinowych.

Wśród planów zakupowych przewoźników na drugą dekadę warto wyróżnić większą aktywność przewoźników w zakresie zakupu lokomotyw na własność. W latach 2026-2030 przewoźnicy zamierzają zakupić 53 nowe lokomotywy (28 elektrycznych oraz 25 spalinowych) oraz jedną używaną lokomotywę spalinową.

Tab. 3 Plany inwestycyjne przewoźników towarowych w latach 2026-2030, tabor trakcyjny

Rodzaj pojazdu trakcyjnego

zakup nowych pojazdów

zakup używanych pojazdów

odnowienie posiadanych pojazdów

modernizacja posiadanych pojazdów

lokomotywy elektryczne

28

   

100

lokomotywy spalinowe

25

1

8

69

 

Przewoźnicy kolejowi nie wykluczają również dalszych inwestycji w nowe wagony platformy do przewozu jednostek intermodalnych. W latach 2026-2030 planują zakup 200 nowych wagonów platform oraz 170 wagonów specjalnych. Modernizacji oraz odnowieniu podlegać mają przede wszystkim wagony węglarki budowy normalnej, z czego 332 ma zostać w pełni zmodernizowanych, natomiast 31 odnowionych.

Tab. 4 Plany inwestycyjne przewoźników towarowych w latach 2026-2030, tabor doczepny

Rodzaj pojazdu doczepnego

zakup nowych pojazdów

odnowienie posiadanych pojazdów

modernizacja posiadanych pojazdów

 

wagony platformy budowy specjalnej na wózkach

200

     

wagony specjalne

170

     

wagony węglarki budowy normalnej

 

31

332

 

 

do góry