Nawigacja

Aktualności

Ruszają zapisy na szkolenie z zakresu świadectw bezpieczeństwa bocznicy kolejowej

25.08.2021

Wzorcowy schemat regulaminu pracy bocznicy kolejowej, nowelizacja aktów prawnych mających wpływ na postępowanie dotyczące świadectw bezpieczeństwa, a także proces wydania świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego prowadzącego przewozy wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej – to niektóre zagadnienia, które omówione zostaną podczas szkolenia Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego „Świadectwo bezpieczeństwa bocznicy kolejowej”. Warsztaty zaplanowane są na 9 września 2021 r. Zapisy ruszają już dziś.

Aby wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu, organizowanym w ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego należy zgłosić się na nie na stronie ABK.

Szkolenie ma na celu przybliżenie podmiotom funkcjonującym na rynku kolejowym specyfiki postępowania administracyjnego w sprawie wydania i przedłużenia świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej, w szczególności w kontekście prawidłowego sporządzania regulaminu pracy bocznicy kolejowej. Skierowane jest do użytkowników bocznic, zarówno tych, którzy zamierzają złożyć wniosek o świadectwo bezpieczeństwa, jak i dla posiadających ważny dokument.

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie opracowany przez Prezesa UTK wzorcowy schemat regulaminu pracy bocznicy kolejowej. Omówione zostaną nowelizacje aktów prawnych mających wpływ na postępowanie dotyczące świadectw bezpieczeństwa, a także poszczególne kroki w procesie  wydania świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego prowadzącego przewozy wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej. Poruszone zostaną też najistotniejsze kwestie sporne, związane z interpretowaniem wymogów prawnych.

Celem ABK jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Akademia stanowi także platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kolejne spotkanie w ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego odbędzie się 16 września. Omówione zostaną zagadnienia związane z uzyskiwaniem jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa.

 

 

 

do góry