Nawigacja

Aktualności

Wzorcowy schemat regulaminu pracy bocznicy kolejowej

26.08.2021

Aby ułatwić użytkownikom bocznic kolejowych opracowanie regulaminu Prezes UTK przygotował projekt wzorcowego regulaminu pracy bocznicy kolejowej oraz przewodnik opisujący tworzenie regulaminu, wskazówki szczegółowe oraz sugestie odnośnie treści i formy przedstawienia informacji. Projekt schematu regulaminu oraz przewodnik udostępnione zostały do konsultacji. Czas na zgłaszanie uwag jest do 8 września.

Poradnik pozwoli rozwiązać problemy, z jakimi spotykają się wnioskujący o świadectwo bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej. Schemat oraz poradnik ułatwią przedsiębiorcom stworzenie odpowiedniego regulaminu bocznicy.

Regulamin pracy bocznicy jest to ustalony w formie opracowanego przez użytkownika bocznicy kolejowej dokumentu, zbiór zasad i wymagań dla bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, określający wymogi w zakresie obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz wskazujący sposoby bezpiecznego wykonywania ruchu kolejowego na bocznicy.

Każdy użytkownik bocznicy kolejowej zobowiązany jest do sporządzenia i posiadania aktualnego regulaminu pracy bocznicy kolejowej, zgodnego ze stanem rzeczywistym, uzgodnionego w zakresie techniczno-ruchowym z zarządcą infrastruktury kolejowej, z którego torami bocznica jest połączona.

Projekt schematu wraz z przewodnikiem oraz formularz do zgłaszania uwag zostały opublikowane na stronie Urzędu Transportu Kolejowego pod adresem https://utk.gov.pl/konsultacje. Ostateczny kształt przewodnika powstanie po konsultacjach projektu z przedstawicielami branży kolejowej.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 8 września 2021 r. przesyłając je na załączonym formularzu na adres email utk@utk.gov.pl.

 

do góry