Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie z funkcjonowania rynku kolejowego w 2020 r.

30.07.2021

Spadek liczby pasażerów z 335 mln w 2019 r. do 209 mln w 2020 r. to efekt pandemii oraz ograniczonej mobilności podróżnych. Pracownicy, studenci i uczniowie w dużej mierze pracowali bądź uczyli się zdalnie - stąd wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego spadło. Mniejsze spadki odnotowali przewoźnicy towarowi, a ubiegły rok na plusie zakończył się w przewozach intermodalnych. To pokazuje, że ta gałąź transportu jest odporna na zawirowania i ograniczenia. Dane oraz wnioski na temat funkcjonowania kolei w ubiegłym roku zawiera opublikowane przez Urząd Transportu Kolejowego „Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2020 r.”.

Z raportu UTK wynika, że pandemia COVID-19 najbardziej dotknęła przewozy pasażerskie. Przez pierwsze dwa miesiące liczba pasażerów była wyższa niż w 2019 r. Spadek liczby podróżnych nastąpił w marcu, a najniższy poziom osiągnął w kwietniu. W stanie pandemii wprowadzono limity miejsc w środkach publicznego transportu zbiorowego. Również przejście na pracę i naukę zdalną zmniejszyło potrzeby komunikacyjne Polaków. Dopiero w miesiącach letnich liczba pasażerów zauważalnie wzrosła, by znów spaść pod koniec roku.

- Analizując dane statystyczne trudno jest ten rok porównywać do jakiegokolwiek od początków zbierania danych przez UTK. Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią polska kolej stanęła na wysokości zadania i pokazała, że jest bezpiecznym środkiem transportu - ocenia dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Wyniki za 2020 r., pomimo że są słabsze niż w latach poprzednich, potwierdzają, że transport towarów koleją w Polsce ma duży potencjał. W przewozach towarowych coraz większe znaczenie zyskuje transport intermodalny, którego udział w rynku kolejowym mierzony masą przewiezionych towarów wzrósł o rekordowe 10,7%. - Pozytywnie należy oceniać utrzymujący się od lat rosnący trend w transporcie intermodalnym. Miniony rok był rekordowy - przewieziono blisko 23,8 mln ton ładunków intermodalnych – stwierdza dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK. W przewozie towarów, a w szczególności w transporcie intermodalnym, kolej okazała się bardzo dobrą alternatywą dla przewozów drogowych. Wobec wprowadzanych ograniczeń w transporcie i obowiązkową kwarantanną dla osób przekraczających granicę, kolej pozwalała na płynne zapewnienie dostaw. Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią przewozy towarów funkcjonowały sprawnie, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.

W sprawozdaniu znajdują się informacje dotyczące całego rynku kolejowego w Polsce. Dokument zawiera szczegółowe dane i analizy przewozów pasażerskich i towarowych, infrastruktury i taboru kolejowego. Osobny rozdział poświęcono sytuacji w branży kolejowej spowodowanej pandemią COVID-19.

Coroczne „Sprawozdanie z funkcjonowania rynku kolejowego” powstaje w oparciu o dane przekazywane do Urzędu Transportu Kolejowego przez podmioty rynku kolejowego i stanowi uzupełnienie oraz poszerzenie bieżących statystyk, analiz i publikacji UTK. Prezes UTK publikuje corocznie, do 31 lipca w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego za rok poprzedni. Obowiązek publikacji raportu wynika z Art. 15b ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym. Prezes UTK publikuje takie raporty od 2011 r. i stanowią one cenne źródło informacji na temat rynku transportu kolejowego.

 Szczegółowe dane dostępne są na stronie dane.utk.gov.pl.

 

do góry