Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dla komisji kolejowych w Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego

13.07.2021

28 lipca 2021 r. eksperci z Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzą ponownie szkolenie dla komisji kolejowych. Limit dostępnych miejsc zwiększony został do 150. Uczestnictwo w warsztatach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego jest bezpłatne.

Szkolenie dla członków komisji kolejowych ma na celu systematyzowanie zasad rzetelnego prowadzenia postępowań w sprawie zdarzeń kolejowych. Uczestnicy poznają wymagania prawne stawiane komisjom kolejowym w zestawieniu z zasadami nadzoru sprawowanego przez Prezesa UTK.

Podczas szkolenia omówione zostaną najczęściej występujące problemy, błędy oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach spornych. Szkolenie ma służyć podniesieniu jakości pracy komisji kolejowych, gdyż efektywność prowadzonych postępowań pozostaje niska. Forma warsztatów pozwala również na wymianę doświadczeń i wyjaśnienie wszelkich wątpliwych kwestii.

Uwaga! Zakres szkolenia dla komisji kolejowych nie zmienił się w porównaniu z poprzednimi edycjami. Dlatego do udziału w warsztatach zapraszamy osoby, które jeszcze nie brały w nich udziału. Ze względu na duże zainteresowanie chcemy umożliwić udział jak najszerszej grupie odbiorców. Prosimy, by z jednej firmy zapisywały się maksymalnie 3 osoby. Lista chętnych będzie weryfikowana pod względem tych dwóch kryteriów. Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach otrzymają potwierdzenie udziału wraz z informacjami i materiałami na szkolenie.

Kolejne terminy szkoleń

Są jeszcze wolne miejsca na szkolenie „Nadzorcze postępowania administracyjne Prezesa UTK”, które odbędzie się 22 lipca 2021 r. Zachęcamy Państwa do zapisów.

Na kolejne szkolenia ABK można się będzie zapisać już na dwa tygodnie przed ich planowanym terminem, w lipcu na szkolenie:

  • „Komisje kolejowe” organizowane 28 lipca 2021 r. – zapisy od 13 lipca 2021 r.;
  • „EVR-Rejestracja pojazdów kolejowych” organizowane 29 lipca 2021 r. – zapisy od 14 lipca 2021 r.

Zapisy na szkolenia prowadozne są na stronie akademia.utk.gov.pl

Tematy dodatkowych szkoleń realizowanych w ramach ABK zostaną opublikowane jesienią.

Celem ABK jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Akademia stanowi również platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

do góry