Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Trójmiejska Kolej Metropolitalna

16.03.2007

16 marca Urząd Transportu Kolejowego reprezentowany przez Pana Prezesa Wiesława Jarosiewicza zorganizował we współpracy z Ministerstwem Transportu reprezentowanym przez Ministra Mirosława Chaberka spotkanie poświęcone rewitalizacji linii kolejowej pod nazwą: „Kolei Metropolitalna w Trójmieście”. W spotkaniu wzięli takżeudział zainteresowani posłowie: Pani Jolanta Szczypińska, Pan Andrzej Dera, Pan TadeuszCymański.


W oparciu o Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (27 marca 2003), został stworzony projekt budowę linii Kolei Metropolitalnej, na bazie funkcjonującej przed II wojną światową infrastruktury gdańskiej linii kolejowej. Do realizacji projektu przyłączyły się władze samorządowe województwa pomorskiego oraz prezydenci miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot. Głównym celem planowanej Kolei Metropolitalnej będzie wzmocnienie konkurencyjności obszaru regionu Trójmiasta poprzez efektywniejszą obsługę rosnących potoków pasażerskich i towarowych, a także intensyfikację powiązań funkcjonalnych pomiędzy Trzema Miastami a terenami położonymi na południowy zachód od Trójmiasta. Jednocześnie Kolei Metropolitalnej będzie zapewniała transportu osobom
korzystającym z portu lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Rębiechowie. Obecnie do portu lotniczego transport publiczny odbywa się autobusami ZKM, większość osób udających się do portu korzysta jednak z samochodów osobowych. Natężenie ruchu kołowego na trasach dojazdowych do lotniska powoduje wysoki czas dojazdu oraz nieprzewidywalność czasu podróŜy od strony Gdańska Wrzeszcza.

Wnikliwe analizy marketingowe wykazały, iż planowana Kolej Metropolitalna uzupełni istniejąca infrastrukturę kolejową obsługująca podróżnych na obszarze wzdłuż wybrzeża Bałtyku na odcinku Gdańsk Główny – Gdynia Główna z przedłuŜeniami w stronę Tczewa i Wejherowa.

Projektowana Kolej Metropolitalna wykorzysta elementy infrastruktury kolejowej istniejącej obecnie jak i istniejącej w przeszłości, wymagającej obecnie odbudowy (rewitalizacji). Cele zasadnicze Kolei Metropolitalnej to: połączenie transportem ekologicznym dwóch portów lotniczych w Gdańsku Rębiechowie i planowanego do oddania na użytek lotnictwa cywilnego lotniska w Gdyni Oksywiu, oraz zapewnienie transportu kolejowego do tych dwóch portów z aglomeracji trójmiejskiej. Zapewnienie szybkiego transportu szynowego mieszkańcom zachodnich osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych na wzgórzach morenowych ( Witomino, Karwiny, Kack, Fikakowo, Osowo, Morena). Umożliwienie szybszego i łatwiejszego dostępu do aglomeracji trójmiejskiej mieszkańcom gmin połoŜnych
na wysoczyźnie kaszubskiej.

Wstępne studium wykonalności zostało wykonane i zaprezentowane przez zespół z Centrum Naukowo Techniczne Kolejnictwa na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..

Tempo prac tak administracyjnych jak i inżynierskich, nad tym projektem pozwala przypuszczać, iż jego realizacja nastąpi w szybkim czasie. Po zakończeniu inwestycji Trójmiejska Kolej Metropolitalna będzie najnowocześniejszą i najefektywniejszą siecią komunikacji szynowej w Polsce.

 

Justyna Bartnicka

do góry