Nawigacja

Aktualności

Przywrócona możliwość badań lekarskich

05.02.2021

Od 1 lutego 2021 r. przywrócono możliwość wykonywania badań lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się o zachowanie ważności licencji lub świadectwa maszynisty. Przywrócona została także możliwość badań dla innych pracowników kolei zatrudnionych na wybranych stanowiskach.

Od lutego 2021 r. można przeprowadzać badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o zachowanie ważności licencji lub świadectwa maszynisty, pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, pracowników zatrudnionych na stanowisku zwrotniczego oraz funkcjonariuszy straży ochrony kolei. Od grudnia 2020 r. przywrócone są zawieszone wcześniej badania lekarskie i psychologiczne dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji i świadectwa maszynisty.

Badania lekarskie zachowują ważność

W przypadku gdy ważność badań lekarskich i psychologicznych, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii to ważność tych badań została przedłużona. Okres przedłużenia wynosi 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Oznacza, to że pomimo przywrócenia możliwości realizacji badań lekarskich orzeczenia lekarskie zachowują swoją ważność a pracownicy mogą nadal wykonywać swoje obowiązki.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1842 z późn. zm.)

do góry