Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Poznań Główny, Wrocław Główny i Warszawa Centralna to największe dworce w Polsce w 2019 r.

25.01.2021

W 2019 roku stacja Poznań Główny była na pierwszym miejscu rankingu dworców z największą wymianą pasażerską w Polsce. Drugie miejsce przypadło stacji Wrocław Główny, a trzecie Warszawie Centralnej. Najwięcej pociągów zatrzymuje się na dworcu Warszawa Zachodnia, a miastem, gdzie najwięcej pasażerów wsiada i wysiada na stacjach i dworcach jest Warszawa. Urząd Transportu Kolejowego przedstawia raport „Wymiana pasażerska w 2019 r. Funkcjonowanie kolei w województwach”.

W 2018 r. w pierwszej trójce dworców znajdowały się Wrocław Główny, Poznań Główny i Warszawa Śródmieście. To, jak często pociągi zatrzymują się na danej stacji, zależy od wielu czynników: liczby mieszkańców, położenia na szlakach kolejowych, dogodności komunikacji czy przesiadek do stacji węzłowych. Dodatkowo istotne jest, czy dostępne są wyłącznie pociągi regionalne, czy też jest możliwość skorzystania z połączeń dalekobieżnych.

10 największych stacji pasażerskich w 2019 r.

 

średnia dobowa wymiana pasażerska (tys.)

średnia liczba pociągów na godzinę

średnia liczba wymiany pasażerskiej na jedno zatrzymanie

Poznań Główny

62,0

15,7

164

Wrocław Główny

57,7

16,7

144

Warszawa Centralna

45,1

13,7

137

Warszawa Śródmieście

44,5

20,3

91

Katowice

43,0

15,0

119

Warszawa Wschodnia

42,6

34,5

52

Kraków Główny

42,3

10,2

173

Warszawa Zachodnia

37,6

37,3

42

Gdynia Główna

30,3

18,7

67

Gdańsk Wrzeszcz

24,1

18,3

55

 

Miastem, w którym występuje największa wymiana pasażerska jest Warszawa. W 2019 r. wyniosła ona 119 mln pasażerów. Jest to nieomal 18% wymiany pasażerskiej w Polsce w całym roku. Warto pamiętać, że w stolicy funkcjonują 52 dworce: od Warszawy Centralnej z wymianą ponad 45 tysięcy osób dziennie do przystanków na linii obwodowej z wymianą w przedziale między 50 a 99 osób na dobę. Dlatego średnio na każde zatrzymanie pociągu na stacji w Warszawie  przypadało ponad 33 wsiadających/wysiadających. Liczby te pokazują, jak daleko rozwinięta jest sieć kolejowa w Warszawie w porównaniu do innych miast wojewódzkich.

Po raz pierwszy raport zawiera zestawienie danych o wymianie pasażerskiej z liczbą mieszkańców poszczególnych miejscowości. Do tego celu wykorzystane zostały informacje podawane przez Główny Urząd Statystyczny – powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2019 r.  Opracowanie UTK zawiera analizę największych ośrodków wymiany pasażerskiej w każdym z 16 województw. Przedstawiono również informacje o funkcjonowaniu kolei w obszarze całego województwa. W publikacji zaprezentowano dane, ile razy średnio w ciągu roku ze stacji pasażerskiej korzysta statystyczny mieszkaniec danej gminy. Dane te umożliwiają ich wykorzystanie przez władze samorządowe, zarządców infrastruktury, przedsiębiorców czy miłośników kolei.

W 2019 r. kolej w Polsce przewiozła 335,9 mln pasażerów. Wymiana pasażerska kształtowała się na poziomie ok. dwukrotnie wyższym – z tego względu, że każdy pasażer liczony jest podwójnie – raz, kiedy wsiada do pociągu, drugi raz, kiedy z niego wysiada. Dane o wymianie pasażerskiej czyli o liczbie osób, które wsiadają i wysiadają na poszczególnych stacjach są zbierane od przewoźników. Pochodzą one z systemów sprzedaży biletów, danych szacunkowych uzyskanych w oparciu o badania ankietowe dotyczące podróży oraz przypisania pasażerów do wybranych stacji na podstawie udziałów biletów relacyjnych. Tylko w niewielkim stopniu dane o wymianie pasażerskiej pochodzą z liczników pasażerów w pociągach. Pomimo ich instalowania w coraz większej liczbie pojazdów przewoźników pasażerskich (w 100% w pojazdach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz warszawskiej SKM) nie pozwalają one na określenie całkowitej wymiany pasażerskiej i są najczęściej traktowane jako pomocnicze.

Analiza "Wymiana pasażerska w 2019 r."  znajduje się w dziale Opracowania Urzędu Transportu Kolejowego.

do góry