Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Poradnik "Utrzymanie a zarządzanie zmianami pojazdu"

14.01.2021

Urząd Transportu Kolejowego opracował przewodnik dotyczący utrzymania i zmian w taborze. Dokument skierowany jest przede wszystkim do podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM). Opracowanie objaśnia czym jest utrzymanie pojazdu w rozumieniu przepisów i jakie obowiązki się z nim wiążą. Wskazuje także jak postępować w sytuacji, gdy wykracza się poza czynności utrzymaniowe i dokonuje zmian na pojeździe.

Właściwe utrzymanie pojazdów kolejowych jest kluczowe dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Właściwy stan taboru kolejowego pozwala na zmniejszenie ryzyka przede wszystkim zdarzeń takich jak wykolejenia spowodowane uszkodzeniami osi lub maźnicy. Do zarządzania procesem utrzymania zobowiązane są tzw. ECMy, czyli podmioty odpowiedzialne za utrzymanie.

Zaawansowany, średni wiek taboru eksploatowanego w Polsce oznacza konieczność dokonywania wielu modyfikacji w celu podtrzymania możliwości jego użytkowania. Wymagania względem procesu utrzymania oraz procesu zarządzania zmianami pojazdów kolejowych regulowane są przede wszystkim przepisami prawa Unii Europejskiej. Przepisy te uległy znaczącym przeobrażeniom w związku z wejściem w życie IV pakietu kolejowego 30 października 2020 r.

Poradnik dostępny jest na stronie internetowej UTK.

do góry