Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko Prezesa UTK dotyczące szkoleń w formie zdalnej

01.12.2020

Przepisy nie zabraniają zdalnego prowadzenia zajęć teoretycznych w ramach szkoleń maszynistów i kandydatów na maszynistów oraz pracowników na pozostałych stanowiskach kolejowych – taki wniosek płynie z opublikowanego stanowiska Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Należy jednak wziąć pod uwagę zalecenie PKBWK nr 3 z 2018 roku wskazujące pracodawcom, że poleganie wyłącznie na samokształceniu pracowników może skutkować brakami w ich wiedzy praktycznej i teoretycznej.

Kształcenie kandydata na stanowisko maszynisty w formie zdalnej jest dopuszczalne w ramach części teoretycznej szkoleń. W przypadku stanowiska maszynisty niezbędne do tego będzie dodatkowo opracowanie metodyki nauczania dostosowanej do tej nowej formy kształcenia. Same zapisy dotyczące samokształcenia maszynistów zawarte są w dyrektywie unijnej, której wymagania zostały zaimplementowane w polskim prawie. Przewoźnik kolejowy pełniący jednocześnie funkcję ośrodka szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów powinien przeprowadzić analizę znaczenia zmiany i określić wszelkie ryzyka mające wpływ na obniżenie poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Jednocześnie nie można utożsamiać formy zdalnej z samokształceniem. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych wydała zalecenie, w którym poinformowała, że pracownicy przygotowujący się do egzaminów kwalifikacyjnych wyłącznie na zasadzie samokształcenia niejednokrotnie wykazują braki wiedzy praktycznej i teoretycznej. Może to skutkować tym, że tacy pracownicy mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego i mogą przyczyniać się do zaistnienia zdarzeń kolejowych.

Stanowisko jest opublikowane w dziale „Stanowiska Prezesa UTK”.

 

 

do góry