Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

UTK dba o kolej dostępną dla wszystkich

17.07.2020

Urząd Transportu Kolejowego przygotował przewodnik „Dobre Praktyki Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami na Kolei”. Publikację przygotowali eksperci organizacji społecznych zajmujących się na co dzień tematem osób z niepełnosprawnościami. Przewodnik w pierwszej kolejności trafi do pracowników kolei, którzy na co dzień zajmują się obsługą podróżnych.

Przewodnik „Dobre Praktyki Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami na Kolei” jest zbiorem jasnych zasad dotyczących obsługi bezpośredniej wszystkich podróżnych. Niezależnie od miejsca – na dworcach/stacjach kolejowych czy na pokładzie pociągu. Z uwagi na różnice poszczególnych grup pasażerów pierwszy rozdział został poświęcony na dokładny opis potrzeb oraz utrudnień, na jakie napotykają osoby z danymi niepełnosprawnościami. W kolejnych rozdziałach czytelnicy znajdą porady, jak należy zachować się w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością: wzroku, słuchu, narządu ruchu czy intelektualną, a także seniorów i rodziców z małymi dziećmi. Publikacja przygotowana na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego pozwoli podnieść standardy obsługi pasażerów z niepełnosprawnościami, a jednocześnie będzie pomocą w codziennej pracy dla tysięcy pracowników kolei.

Cieszę się, że udało nam się wspólnie z ekspertami z Fundacji Polska Bez Barier opracować publikację, która pozwoli na zapewnienie pozytywnych doświadczeń wszystkim podróżnym. Jako UTK dbamy o to, aby nikt nie czuł się w żaden sposób wykluczony i zmuszony do rezygnacji z własnych planów podróży – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.  – Pracę na kolei jest służbą, a jednym z jej aspektów powinno być służenie pomocą osobom, które na co dzień muszą pokonywać wiele barier – dodaje Ignacy Góra.

Ponad 80 mln osób mieszkających na terenie Unii Europejskiej jest w pewnym stopniu dotkniętych niepełnosprawnością. Według danych pochodzących z Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia z 2014 roku[1] w Polsce było blisko 8 mln osób z niepełnosprawnością biologiczną, tzn. takich, które zadeklarowały ograniczoną zdolność wykonywania czynności. Oznacza to, że blisko 15% Polaków stanowią osoby, które mogą napotkać w trakcie podróży pewne utrudnienia i bariery. Ten procent będzie wyższy jeżeli zdamy sobie sprawę, że do grupy o ograniczonej mobilności mogą należeć także osoby starsze, pasażerowie podróżujący z małymi dziećmi czy dużym bagażem.

Link do przewodnika w wersji pdf

 

[1] Badania są przeprowadzane co 5 lat. W okresie 16.09-31.12.2019 roku prowadzone było najnowsze. Wyniki nie zostały jeszcze opublikowane.

do góry