Nawigacja

Aktualności

Rusza projekt „Promuj z nami Dostępność!”

30.06.2020

Masz pomysł na warsztaty, konferencję czy webinar informujące, promujące bądź edukujące w zakresie dostępności? Zgłoś swój projekt do konkursu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej! Możesz otrzymać dofinansowanie do 50 tysięcy złotych brutto.

Dostępność to sposób podejścia do projektowania produktów, usług czy rozwiązań, który sprawia, że skorzystać z nich może każdy, bez względu na różnego rodzaju niepełnosprawności, wiek czy czasowe niedyspozycje. Działania na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami w szczególności skupiają się na dostępności architektonicznej miejsc oraz informacyjno - komunikacyjnej i cyfrowej usług. Są to rozwiązania, z których na co dzień będą korzystać konkretni ludzie: mieszkańcy miast i wsi, uczniowie, pacjenci, studenci, klienci, pasażerowie.

Projekt „Promuj z nami Dostępność!” ma na celu propagowanie programu Dostępność Plus oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ma stanowić wsparcie dla przedsiębiorców pokazując im możliwości ubiegania się o dotacja na działania dotyczące dostępności projektów i rozwiązań. To również wsparcie dla różnych grup społecznych: dla seniorów, dla osób zainteresowanych nabyciem lub rozwinięciem posiadanych kompetencji, dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, dla osób z niepełnosprawnościami.  Promocja ma także obejmować wsparcia innowacji społecznych oraz pomoc dla samorządów i zarządców transportu zbiorowego.

Do projektu mogą zgłaszać się partnerzy gospodarczy i społeczni oraz podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji. Wyłączone są jednak media – mogą one brać udział jedynie na zasadzie współpracy z uprawnionymi podmiotami. Projekt można realizować w różnych formach, konferencji, warsztatów, szkoleń, konkursów, branżowych spotkań. Mogą się one również odbywać on-line.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem promocjadostepnosci@mfipr.gov.pl do 12 lipca 2020 r. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów można znaleźć na stronie Funduszy Europejskich.

do góry