Nawigacja

Aktualności

Wydłużony termin przyjmowania zgłoszeń do Magazynu Kultury Bezpieczeństwa

29.06.2020

Do 20 lipca 2020 roku czekamy na zgłoszenia artykułów do drugiego wydania „Magazynu Kultury Bezpieczeństwa”. Propozycje tekstów zgłaszać mogą sygnatariusze Deklaracji Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Wydając magazyn, Urząd Transportu Kolejowego chcemy dać szansę wszystkim przystępującym do Deklaracji Kultury bezpieczeństwa na pokazanie w jaki sposób budują świadomą i dojrzałą kulturę bezpieczeństwa w swojej organizacji.

Pierwsze wydanie „Magazynu Kultury Bezpieczeństwa” ukazało się w grudniu ubiegłego roku. Inicjatywa ta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony sygnatariuszy. Dzięki temu każdy miał okazję podzielić się z całym sektorem kolejowym swoimi działaniami, osiągnięciami i planami związanymi z szeroko rozumianą kulturą bezpieczeństwa.

Artykuły obejmują zagadnienia z zakresu:

  • innowacji, badań naukowych i techniki;
  • systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem wdrożonych w przedsiębiorstwach;
  • programów kształcenia i działalności szkół oraz uczelni wyższych;
  • kultury bezpieczeństwa w praktyce;
  • relacji pracowników wyróżnionych w konkursie („bohaterów” kolei);
  • integracji i dostępu do usług kolei dla osób z niepełnosprawnościami.

W drugim wydaniu Magazynu nie może zabraknąć również opisów rozwiązań i pomysłów, które pojawiły się wraz z panującą epidemią koronawirusa. Chcemy pokazać wszystkim jak zmobilizowany jest w walce z epidemia cały sektor kolejowy w naszym kraju. Dzięki temu zaangażowaniu, kolej zapewnia każdego dnia poczucie bezpieczeństwa zarówno swoim pracownikom jak i klientom.

O zakwalifikowaniu artykułów do publikacji decydować będzie zespół redakcyjny. Objętość artykułu powinna zawierać się w przedziale od 10 do 24 tys. znaków ze spacjami. Artykuły oraz wszelkie pytania związane z publikacją można przesyłać na adres poczty elektronicznej kultura@utk.gov.pl. Na zgłoszenia czekamy do 20 lipca, a termin nadesłania gotowych tekstów upływa 31 sierpnia br.

do góry