Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lubimy podróżować koleją

26.06.2020

Z usług kolei lubi korzystać prawie 70% spośród ponad 5,5 tys. pasażerów, którzy w 2019 r. wypełnili ankietę Urzędu Transportu Kolejowego. Ankietowani pozytywnie ocenili obsługę podróżnych, podnoszenie jakości świadczonych usług czy nowoczesny tabor. UTK przygotował szczegółową analizę ankiety. Opracowanie wskazuje zarządcom infrastruktury i dworców oraz przewoźnikom, co należy poprawić. Jest to szczególnie cenne w obecnym czasie epidemii, gdy kolej musi ponownie przekonać do siebie pasażerów.

Po raz pierwszy w historii UTK przeprowadził takie badanie wśród pasażerów. Zebrał w niej oceny i opinie dotyczące sprzedaży biletów, komfortu podróży, jakości obsługi, bezpieczeństwa, oferty przewozowej czy udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności. Jego celem było poznanie sposobu postrzegania przez respondentów jakości usług oferowanych przez kolej i preferencji podróżnych w zakresie wyboru tego środka transportu, a także ocena atrakcyjności kolei na tle innych form podróży.

Ankietę wypełniło łącznie 5 646 respondentów. Największą grupę stanowiły osoby podróżujące koleją codziennie, do/z pracy i szkoły (56,6%). Formularz składał się z 50 pytań.

Z zebranych odpowiedzi wynika m.in. to, że najważniejszym powodem wyboru kolei przez respondentów jest czas podróży (72,5%). Na kolejnych miejscach znalazły się komfort (62,6%), cena (62,3%) i bezpieczeństwo (58,4%). Lokalizacja stacji okazała się najmniej istotnym czynnikiem – 71,1% opinii określających ten aspekt jako nieistotny.

Jestem przekonany, że aspekt bezpiecznego podróżowania w najbliższym czasie będzie bardzo istotny dla pasażerów. Aby znowu przekonać podróżnych do wyboru kolei jako świetnego środka transportu, należy cały czas dążyć do poprawy jakości usług. Przygotowane przez UTK opracowanie ankiety przeprowadzonej na dużej próbie ponad 5 tys. osób powinno być pomocne we wskazaniu obszarów, które należy ciągle doskonalić – przekonuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W 2019 r. prawie 50% badanych pozytywnie oceniło poziom bezpieczeństwa na dworcach i peronach. Ankietowani najbezpieczniej czują się na pokładzie pociągu – 62% zadowolonych i bardzo zadowolonych pasażerów, a tylko 14% niezadowolonych. Odsetek osób, które negatywnie oceniły poziom bezpieczeństwa, był wyższy w miejscach oczekiwania i odpraw podróżnych – osiągnął wartość 20%. W ocenie respondentów poziom bezpieczeństwa na kolei jest uznawany za wysoki. Jest to szczególnie istotne, ponieważ świadczy o pozytywnej tendencji zmniejszania się poczucia zagrożenia podczas realizacji podróży.

– Cieszy nas to, że tak wielu podróżnych skorzystało z szansy przekazania swoich spostrzeżeń i oczekiwań, a także wyrażenia swojego zdania o przewozach pasażerskich, szczególnie w pytaniach otwartych. Jest to znak, że pasażerowie oczekują wzrostu standardu aktualnie świadczonych usług w określonych zakresach i bacznie obserwują wszystkie zmiany zachodzące na kolei – zaznacza dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Informacje zebrane w ankiecie pozwalają na określenie zagadnień, które zdaniem pasażerów wymagają największej poprawy. Dane te stanowią cenne źródło informacji podczas opiniowania przez UTK planów transportowych oraz umów o świadczenie usług publicznych przygotowywanych przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego. Wyniki ankiety będą przydatne także każdemu z podmiotów rynku kolejowego, aby mogli efektywnie dążyć do realizowania oczekiwań pasażerów.

do góry