Nawigacja

Aktualności

Poradniki dla Kolejowego e-Bezpieczeństwa

04.06.2020

Funkcjonujący w Urzędzie Transportu Kolejowego system Kolejowe e-Bezpieczeństwo ułatwia przekazywanie danych przez uczestników rynku kolejowego. Doświadczenia użytkowników, najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości stały się podstawą do stworzenia poradników, które ułatwią korzystanie z aplikacji. Pierwsze są już opublikowane na stronie UTK.

W aplikacji Kolejowe e-Bezpieczeństwo (KEB) udostępniane są przedsiębiorcom kolejne funkcjonalności, m.in. cała sprawozdawczość rynkowa przekazywana jest do UTK już wyłącznie poprzez KEB. Na podstawie doświadczeń użytkowników oraz sygnałów z rynku powstają poradniki dla użytkowników. Opublikowaliśmy już pierwszą serię prezentacji opisujących moduły dla ośrodków szkolenia i egzaminowania oraz dla medycyny pracy.

Publikacje w przystępny sposób pokazują, jak skorzystać z poszczególnych modułów, jak opublikować dane w rejestrach dostępnych dla upoważnionych ośrodków czy jak skorzystać z rejestrów np. informacji o licencjach maszynistów.

W instrukcji do modułu „Rejestr ośrodków medycyny pracy” oraz do „Rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania” przedstawiono sposoby wyszukania i eksportowania danych, zarówno dla pojedynczego wpisu, jak i całego rejestru. Dla modułu „Rejestr szkoleń i egzaminów” opisano sposoby wprowadzenia do rejestru zgłoszenia egzaminu na licencję oraz na świadectwo maszynisty oraz tworzenia protokołów z tych egzaminów. W module „Wykaz instruktorów i egzaminatorów” przedstawiono sposób przeglądania wykazów oraz generowania wniosków o wpisanie do rejestru. Instrukcja do „Rejestru informacji o świadectwach maszynistów” opisuje sposób sprawdzania danych o maszynistach zawartych w rejestrze Prezesa UTK. Instrukcja „Wydruk oświadczenia” pomaga maszynistom i ich pracodawcom w tworzeniu obowiązkowego oświadczenia maszynisty o zatrudnieniu.

W sytuacji, gdy dostęp do danych wymaga autoryzacji pomocą służą pracownicy UTK informując, kto i w jakim zakresie może wystąpić o dostęp do systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo. W razie problemów technicznych należy kontaktować się poprzez e-mail: helpdesk_keb@utk.gov.pl

Instrukcje znajdują się w dziale Opracowania Urzędu Transportu Kolejowego > Instrukcje (Kolejowe e-Bezpieczeństwo).

 

do góry