Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa i certyfikatu ECM przed 16 czerwca 2020 r.

28.04.2020

Za półtora miesiąca wejdzie w życie IV pakiet kolejowy. Zmienią się m.in. zasady uzyskiwania certyfikatów bezpieczeństwa i certyfikatów podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM). Po 16 czerwca 2020 r. nie będzie możliwe uzyskanie tych dokumentów na dotychczasowych zasadach. Biorąc pod uwagę terminy przewidziane w prawie, dla nowych wniosków nie jest już możliwe uzyskanie certyfikatów na starych zasadach.

Przewidziane przez prawo terminy na rozpatrzenie wniosków wynoszą trzy miesiące dla certyfikatu bezpieczeństwa i cztery miesiące dla certyfikatu ECM. Określony przez ustawodawcę czas na rozpatrzenie wniosku ma umożliwić rzetelną ocenę złożonej dokumentacji, a w przypadku certyfikatów ECM także przeprowadzenie audytu. W ostatnich dniach do Urzędu Transportu Kolejowego w dalszym ciągu wpływają wnioski od nowych podmiotów ubiegających się o uzyskanie certyfikatów na dotychczasowych zasadach. Prezes UTK zwraca uwagę, że w takich przypadkach wydanie dokumentów jeszcze na starych zasadach nie będzie już jednak możliwe.

O uwarunkowaniach czasowych powinni również pamiętać wnioskodawcy, którzy złożyli swoje wnioski wcześniej - uwzględniając terminy ustawowe. W takich sytuacjach szczególnego znaczenia nabiera dobra współpraca podmiotu z Prezesem UTK i sprawne uzupełnianie złożonych dokumentów oraz składanie wyjaśnień. Wszelkie uzupełnienia do toczących się postępowań powinny trafić do Urzędu do 22 maja 2020 r., aby umożliwić zakończenie postępowań przed 16 czerwca 2020 r.

Przypominamy, że szybką i sprawną wymianę korespondencji między wnioskodawcą i Urzędem zapewnia platforma ePUAP. Zachęcamy do korzystania z tej formy komunikacji.

do góry