Nawigacja

Aktualności

E-obieg dokumentów z ośrodków szkolenia i egzaminowania

25.03.2020

Obecna sytuacja sprzyja rozwojowi elektronicznych kanałów komunikacji. Urząd Transportu Kolejowego od lat korzysta z rozwiązań e-administracji. Przedstawiamy rozwiązania z użyciem systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo stosowane obecnie w komunikacji z ośrodkami szkolenia i egzaminowania.

Dla ośrodków szkolenia i egzaminowania uruchomiliśmy e-usługi w ramach następujących modułów systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo:

Moduł WYKAZ INSTRUKTORÓW I EGZAMINATORÓW umożliwia:

 • przeglądanie wykazu instruktorów i egzaminatorów danego ośrodka,
 • zmianę tematów szkolenia oraz zakresu egzaminów odpowiednio dla instruktorów i egzaminatorów. Czynności te będą weryfikowane przez pracowników Oddziałów Terenowych UTK.

Moduł WYKAZ INSTRUKTORÓW I EGZAMINATORÓW-WNIOSKI umożliwia:

 • tworzenie wykazu instruktorów i egzaminatorów ubiegających się o pełnienie funkcji w ośrodku

Moduł INFORMOWANIE O SZKOLENIACH I EGZAMINACH NA LICENCJĘ I ŚWIADECTWO MASZYNISTY umożliwia:

 • wygenerowanie zgłoszenia szkolenia na licencję maszynisty,
 • wygenerowanie zgłoszenia liczby osób uczestniczących w szkoleniu na licencję maszynisty,
 • wygenerowanie zgłoszenia egzaminu na licencję maszynisty,
 • wygenerowanie protokołu z egzaminu na licencję maszynisty,
 • wygenerowanie zgłoszenia egzaminu na świadectwo maszynisty,
 • wygenerowanie protokołu z egzaminu w celu uzyskania świadectwa maszynisty,
 • przeglądanie przekazanych zgłoszeń i protokołów,
 • przeglądanie listy osób, które zdały poszczególne egzaminy.

System umożliwia także przesłanie zeskanowanych protokołów z egzaminów.

W celu przeglądania wykazu instruktorów i egzaminatorów należy uzyskać dostęp do aplikacji Kolejowe e-bezpieczeństwo. Osoby upoważnione do reprezentacji ośrodka powinny złożyć wniosek do UTK na adres helpdesk_keb@utk.gov.pl o przyznanie konta administratora technicznego dla danego ośrodka. Administrator techniczny nadaje uprawnienia poszczególnym użytkownikom w organizacji. Użytkownik z uprawnieniami do przeglądania wykazu instruktorów i egzaminatorów uzyska do niego dostęp po zalogowaniu do systemu.

Adres systemu to https://keb.utk.gov.pl. Ścieżka dostępu: Strona główna / Wykaz instruktorów i egzaminatorów

Korzystaj z ePUAP

Pamiętaj, że wiele sprawę w urzędzie możesz załatwić bez papierowych wniosków i dokumentów. Chcemy szybko i sprawnie realizować sprawy naszych klientów. Dlatego zachęcamy do składania wniosków przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Takie rozwiązanie umożliwia wymianę dokumentów w pełni elektronicznie. Z analiz Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że złożenie pism w wersji elektronicznej skraca czas postępowania średnio o nawet dwa tygodnie. Do tego nie ponosi się kosztów wydruku i przesyłki dokumentów. Coraz częściej nasi klienci zakładają konta instytucjonalne na ePUAP (więcej informacji o ePUAP znajdziecie Państwo w instrukcji). Administrator konta w organizacji może utworzyć indywidualne konto upoważnionej osoby, która będzie mogła składać wnioski elektroniczne w imieniu podmiotu.

do góry