Nawigacja

Aktualności

Sprawozdawczość kwartalna i roczna w ramach Kolejowego e-Bezpieczeństwa

16.03.2020

Urząd Transportu Kolejowego udostępnił uczestnikom rynku kolejowego kolejny moduł systemu Kolejowego e-Bezpieczeństwa (KEB). Wprowadzone zmiany zmniejszają obciążenie dla przewoźników pasażerskich i towarowych. W aplikacji dostępne są wzory sprawozdań kwartalnych i rocznych. Dodatkowo zostały one opublikowanie na stronie internetowej urzędu. Sprawozdania za rok należy przekazywać już w systemie KEB do 31 marca 2020 r.

W systemie Kolejowe e-Bezpieczeństwo wygenerowane zostały nowe wzory sprawozdań:

 • P-2019 dla licencjonowanych przewoźników osób,
 • T-2019 dla licencjonowanych przewoźników rzeczy,
 • Z-2019 dla zarządców infrastruktury,
 • IT-2019 dla operatorów/właścicieli terminali intermodalnych,
 • KW-2019 dla operatorów kolei wąskotorowych.

Formularze sprawozdawcze P-2019, T-2019, Z-2019, IT-2019 i KW-2019 są corocznie aktualizowane i dopasowane do bieżących potrzeb. Instrukcje wypełniania wybranych pytań są zawarte bezpośrednio w formularzach. Aktualne wzory formularzy zostały dostosowane do systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo. Największe zmiany dotyczą operatorów/właścicieli terminali intermodalnych, którzy są zarządzają więcej niż jednym obiektem oraz operatorów kolei wąskotorowych zarządzających więcej niż jedną koleją wąskotorową. Wzór formularza umożliwia sprawozdanie w jednym dokumencie jednocześnie za kilka obiektów.

Wzory aktualnych formularzy sprawozdawczych P-2019, T-2019, Z-2019, IT-2019 dostępne są również w dziale formularze na stronie internetowej UTK. Operatorzy kolei wąskotorowych znajdą aktualny wzór formularza KW-2019 również w dziale formularze.

Zmiany w terminach i zakresach sprawozdań kwartalnych i rocznych

Wprowadzone zmiany zmniejszają obciążenie dla przewoźników pasażerskich i towarowych:

 • nie będzie konieczności przekazywania zbiorczego sprawozdania rocznego za 2020 r. i kolejne lata. Wystarczą zbierane kwartalnie sprawozdania PP, PT, PTI, TP, TT i TTE;
 • w ramach sprawozdawczości kwartalnej przewoźnicy nie będą już składać sprawozdania E – stanie się ono obowiązkowym sprawozdaniem tylko w ujęciu roczny;
 • zarządcy infrastruktury nie będą już składać sprawozdania ZPRK.  

- Sprawozdawczość jest bardzo istotna z punktu widzenia oceny rynku kolejowego, jego potencjału i kierunków rozwoju. Mam nadzieję, że wprowadzone ułatwienia będą przyjęte z zadowoleniem przez podmioty sprawozdające ze swojej działalności. Wdrożony w UTK projekt Kolejowe e-Bezpieczeństwo pozwala na usprawnienie procesów po stronie UTK, w szczególności analizowania i agregowania danych – zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Dla poszczególnych sprawozdań obowiązujące terminy to:

 • P-tow, P-pas – do 20 dni kalendarzowych po miesiącu sprawozdawczym,
 • PP, PT, PTI, TP, TT, TTE – do 30 dni kalendarzowych po kwartale sprawozdawczym,
 • Edla zarządców infrastruktury do 30 dni kalendarzowych po kwartale sprawozdawczym oraz do 28 lutego za cały rok sprawozdawczy,
 • Edla przewoźników do 28 lutego za cały rok sprawozdawczy
 • UT – do 30 dni kalendarzowych po kwartale sprawozdawczym oraz do 28 lutego za cały rok sprawozdawczy,
 • PTM, PTN, E, UPT, ZL, ZT, ZPTE – do 28 lutego za cały rok sprawozdawczy,
 • T-rok, P-rok, Z-rok, IT-rok, KW-rok – do 31 marca za rok sprawozdawczy.

Ze szczegółami zmian można zapoznać się na stronie internetowej UTK.

W przypadku przedsiębiorców i innych podmiotów,  którzy nie posiadają jeszcze konta w systemie Kolejowe e-Bezpieczeństwo, jak również w wypadku trudności ze złożeniem prosimy o kontakt mailowy na adres helpdesk_keb@utk.gov.pl. Sprawozdania należy przekazywać wyłącznie przez Kolejowe e-Bezpieczeństwo.

do góry