Nawigacja

Aktualności

Zmarł prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch

12.03.2020

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci  Prof. dr. hab. inż. Henryka Bałucha  wybitnego naukowca i nauczyciela akademickiego zasłużonego dla kolei, autora fundamentalnych monografii poświęconych zagadnieniom konstrukcji i utrzymania nawierzchni kolejowych, projektowania układów geometrycznych torów, niezawodności i bezpieczeństwa dróg kolejowych.  W imieniu Kierownictwa Urzędu Transportu Kolejowego Rodzinie, Przyjaciołom oraz Współpracownikom z Instytutu Kolejnictwa przekazuję wyrazy głębokiego współczucia.   Ignacy Góra Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Profesor dr hab. inż. Henryk Bałuch od 1963 r. pracował w  ośrodkach naukowych kolejnictwa. Był członkiem Rady Naukowej w Instytucie Kolejnictwa oraz Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Przez lata był redaktorem naczelnym kwartalnika „Problemy Kolejnictwa”. Pracował jako ekspert w Komitetach Europejskiego Instytutu Kolejnictwa w Utrechcie z zakresu dróg kolejowych. Zasłużony nauczyciel akademicki. Był autorem wielu publikacji w tym fundamentalnych monografii poświęconych zagadnieniom konstrukcji i utrzymania nawierzchni kolejowych, projektowania układów geometrycznych torów, niezawodności i bezpieczeństwa dróg kolejowych. Wśród najważniejszych wdrożeń Profesora Bałucha można wymienić nowe metody diagnozowania nawierzchni kolejowej, ciężka nawierzchnia kolejowa, nowe rozwiązania układów geometrycznych torów i rozjazdów oraz komputerowe systemy doradcze w drogach kolejowych. Był mentorem wielu pokoleń środowiska kolejowego.

Został odznaczony medalami resortowymi Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Komunikacji, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżami: Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał również nagrodę honorową Polskich Nagród Kolejowych w 2019 r.

do góry