Nawigacja

Aktualności

Co musimy wiedzieć o koronawirusie?

20.03.2020

Pasażerowie pociągów, drużyny konduktorskie, pracownicy kas i dworców powinni zapoznać się z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi zapobiegania zarażeniu wirusem koronawirusem SARS-Cov-2. Pracownicy kolei powinni również pamiętać, że zapewnią bezpieczeństwo pasażerom i sobie, kiedy będą przestrzegać wytycznych wydanych przez swoich pracodawców.

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Główny Inspektor Sanitarny zaleca przede wszystkim zachować spokój, na bieżąco śledzić komunikaty oraz wytyczne GIS i Ministra Zdrowia. Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myj ręce

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.

Mycie rąk z użyciem wody z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Plakat GIS - jak skutecznie myć ręce

 

2. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekuj je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzegasz tej zasady, możesz łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu osoby.

3. Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1-1,5 metr odległości od osoby, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, możesz wdychać wirusa.

4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Kolej przygotowała procedury

Przewoźnicy, zarządcy infrastruktury i dworców mają opracowane odpowiednie procedury oraz wdrożyli dodatkowe środki zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Procedury przewidują m.in. jakie służby należy powiadomić, jak uzgodnić miejsce zatrzymania pociągu, tak by ułatwić dojazd karetce, jakie działania podjąć przed i po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego.

Kontrole inspektorów UTK potwierdziły, że załogi pociągów międzynarodowych i tzw. lotniskowych, pracownicy kas i ochrony dworców znają wytyczne dotyczące działania w przypadku podejrzenia zarażenia wirusem SARS-Cov-2.

Pasażerowie, którzy chcieliby złożyć skargę na działanie systemu kolejowego do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, mogą to zrobić za pomocą formularza internetowego lub wiadomości e-mail na adres pasazer@utk.gov.pl. Infolinia 22 460 40 80 dotycząca praw pasażerów jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15.

Informacje dla podróżujących

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu i Japonii. W przypadku osób przebywających na terenie Niemiec zalecane jest zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Codziennie aktualizowany komunikat publikowany jest również na stronie GIS w dziale aktualności.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to: bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

WIĘCEJ INFORMACJI O ZALECENIACH:

MINISTERSTWO ZDROWIA: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 

 

Filmy ilustrujące zasady ochrony przed koronawirusem związane z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce

 

 

12 porad, jak się ochronić?

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

 

Co powinieneś robić podczas kwarantanny?

 

Zalecenia dla seniorów

 

do góry